Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Latvijas pilsētu zīmolu atpazīstamības veicināšana starptautiskajā tūrisma tirgū"
Title in English "Promotion of Brand Awareness of Latvian Towns in the International Tourism Market”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Doc. I.Pucens
Reviewer
Abstract Marija Bergere izstrādājusi šo bakalaura darbu par tematu Latvijas pilsētu zīmolu atpazīstamības veicināšana starptautiskajā tūrisma tirgū. Darba ietvaros tika veikta zīmolu un pilsētu zīmolvedības īpatnību izpēte. Tika analizēta ārzemju pilsētu zīmolvedības prakse un piemēroti tās ieteikumi Latvijas pilsētu zīmolu atpazīstamības palielināšanai. Bakalaura darba noslēgumā tika pilnveidotas Latvijas pilsētu esošo zīmolu stratēģijas un sniegti ieteikumi zīmolvedības pasākumu veikšanā. Bakalaura darbs sastāv no 68 lapaspusēm. Darbā ir 11 tabulas un 22 attēli. Darba izstrādei izmantoti 23 bibliogrāfiskie avoti, no tiem 6 grāmatas un pārējie elektroniskie resursi. Papildus materiāls, kas bija nepieciešams darba izstrādē, atrodams 3 pielikumos.
Keywords Latvijas pilsētu zīmoli; zīmolu atpazīstamības veicināšana; pilsētu zīmoli; zīmolvedība
Keywords in English Latvian towns brands; promotion of brand awareness; city brands; branding
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 19.04.2011 10:37:02