Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Medical Engineering and Physics
Title in original language Jonizējošā starojuma ietekme uz PbS nanopunktu fotoemisijas spektriem
Title in English Influence of ionizing radiation on the photoemission spectra of PbS nanodots
Department
Scientific advisor J. Dehtjars
Reviewer
Abstract Maģistra darba uzdevums ir izpētīt materiāla ZrO2:PbS plēvīte stikla pamatne atbildi uz saņemto jonizējošā starojuma dozu ar mērķi noskaidrot, vai šis materiāls var kalpot par potenciālu jonizējošā starojuma dozimetru. Maģistra darbs sastāv no ievada, pārskata par ZrO2:PbS plēvīšu īpašībām, veikto eksperimentu un aprēķinu apraksta, eksperimentu un aprēķinu rezultātu analīzes un secinājumiem. Darba rezultātā ir izpētīti paraugu ZrO2:PbS plēvīte stikla pamatne fotoemisijas spektri un virsmas potenciāla izmaiņa atkarībā no saņemtās elektronu starojuma dozas. Maģistra darbs satur 9 tabulas, 41 attēlu, 2 pielikumus. Maģistra darba apjoms kopā ar pielikumiem ir 53 lappuses, darba izstrādei tika izmantoti 25 literatūras avoti.
Keywords ZrO2:PbS pēvītes; fotoemisija; atomspēka mikroskopija; dozimetrija; elektronu starojums
Keywords in English ZrO2:PbS films; photoemission; atomic force microscopy; dosimetry; electron radiation
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 19.04.2011 10:36:14