Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektrotehnoloģiju datorvadība
Nosaukums "Energoelektronikas pārveidotāju vadības mezgla izstrāde uz prognozēšanas principa bāzes"
Nosaukums angļu valodā "Development of control unit for power electronics converters based on model predictive control (MPC)"
Struktūrvienība 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts
Darba vadītājs Iļja Galkins
Recenzents
Anotācija Energoelektronisko pārveidotāju galvenās kontroles stratēģijas industrijā tiek pielietoti ir tā dēvētie PID regulatori. PID regulators ir visiem labi pazīstams un lēts kontroles sistēmas ieviešanas veids rūpniecības un elektrisko iekārtu vadībā. Problēmas rodas, ar nemitīgajiem optimizācijas darbiem industrijā. Radikāli mainot kopējās sistēmas konfigurāciju, sistēmai ir nepieciešams atkārtoti pielāgot PID regulatoru parametrus optimālai sistēmas darbībai. Tādēļ darbā tiek izskatīta iespēja izmantot uz prognozēšanas modeļa bāzētu kontroles sistēmu, kurai attiecīgi ir nepieciešams tikai kopējās sistēmas matemātiskais modelis, lai spētu veikt savu optimizācijas funkciju. Teorijas daļā tiks apskatītas vairākas kontroles stratēģijas, kas ir balstītas uz prognozēšanas tipa algoritmiem. To priekšrocības un trūkumus implementācijā. Galvenais praktiskā darba mērķis ir izstrādāt alternatīvu kontroles sistēmu priekš 3 fāzu līdzstrāvas pazeminošā sprieguma pārveidotāja, kas balstīsies uz prognozēšanas sistēmas algoritmiem. Kontroles sistēmas grūtības izstrādes procesā. Apskatīsim izstrādātā, pārveidotāja shēmas uzbūvi, tehniskos parametrus, shēmas mērījumu nolasīšanai un izmantoto aparatūru tālākai darba izpildei. Ar izstrādāto regulatoru tiks veikti eksperimenti, kuru rezultāti tiek apkopoti un analizēti. Eksperimentālā daļā tiks apskatīta katra regulatora veiktspēja attiecībā pret tradicionālā veida regulatoriem. Galveno problēmu apkopojums, ar ko var saskarties šāda darba izpildē un daži komentāri no autora puses to labošanā. Eksperimentu rezultāti no visiem regulatoriem tiks salīdzināti un apkopoti tabulā. Darba nobeigumā ir secinājumi par praktiskajā daļā iegūtajiem rezultātiem, kā arī daži ieteikumi nākotnes darbu izpildē. Darba kopējais apjoms ir 68.lpp, un tajā ietilpst 55. attēli un 3 tabulas.
Atslēgas vārdi Modelētas prognozēšanas kontrole, Adaptīvās modelētās prognozēšanas kontrole, PID regulators, Paralēlais 3-fāzu sprieguma pārveidotājs
Atslēgas vārdi angļu valodā Model predictive control, Adaptive model predictive control, PID, Interleaved DC-DC power converter
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 17.08.2021 15:17:01