Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Medicīnas inženierija un fizika
Nosaukums Laboratorijas robota rokas ar roku kustību kompensējošo masu
Nosaukums angļu valodā Laboratory robot arms with hands movement compensating mass
Struktūrvienība 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts
Darba vadītājs Sanda Kronberga
Recenzents Aleksandrs Sorokins, AVIATEST, izmēģinājumu un pētījumu direktors, Dr. inž., aleksandrs.sorokins@aviatest.lv
Anotācija Bakalaura darba mērķis ir izpētīt elektronu emisiju in situ alumīnijam stiepšanas laikā. Bakalaura darbā ir izpētīts, vai elektronu emisijas signālu no alumīnija parauga var izmantot alumīnija parauga ilgizturības noteikšanai. Mērķa sasniegšanai tika izmantota jau iepriekšējos pētījumos izstrādāta agrīnas sabrukšanas diagnostiskas metode. Darbā tika aprakstīts elektronu emisijas process deformācijas laikā un to iespējamo sasaisti ar materiāla ilgizturību. Tika veikta stiepšana alumīnija paraugiem līdz sabrukšanai ar dažādiem stiepšanas ātrumiem un UV starojuma esamību un nē. Tika veikta Furje frekvenču transformācija, lai novērtētu materiāla ilgizturību. Pārrautiem paraugiem tika veikti spektroskopijas un atomspēku mikroskopijas mērījumi izejdarba un virsmas potenciāla aprēķināšanai. Tika veikta iegūto rezultātu analīze, izdarīti secinājumi un dotas rekomendācijas turpmākajiem pētījumiem. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 54. lpp. Darbā ir iekļauti 41 attēli un 2 pielikumi. Tika izmantoti 32 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Ilgizturība, elektronu emisija, stiepšana, alumīnijs, deformācija, dislokācijas, izejas darbs, virsmas potenciāls
Atslēgas vārdi angļu valodā Durability, electron emission, strain, aluminum, deformation, dislocations, work function, surface potential
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 11.07.2021 17:00:43