Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Medical Engineering and Physics
Title in original language Laboratorijas robota rokas ar roku kustību kompensējošo masu
Title in English Laboratory robot arms with hands movement compensating mass
Department
Scientific advisor Sanda Kronberga
Reviewer Aleksandrs Sorokins, AVIATEST, izmēģinājumu un pētījumu direktors, Dr. inž., aleksandrs.sorokins@aviatest.lv
Abstract Bakalaura darba mērķis ir izpētīt elektronu emisiju in situ alumīnijam stiepšanas laikā. Bakalaura darbā ir izpētīts, vai elektronu emisijas signālu no alumīnija parauga var izmantot alumīnija parauga ilgizturības noteikšanai. Mērķa sasniegšanai tika izmantota jau iepriekšējos pētījumos izstrādāta agrīnas sabrukšanas diagnostiskas metode. Darbā tika aprakstīts elektronu emisijas process deformācijas laikā un to iespējamo sasaisti ar materiāla ilgizturību. Tika veikta stiepšana alumīnija paraugiem līdz sabrukšanai ar dažādiem stiepšanas ātrumiem un UV starojuma esamību un nē. Tika veikta Furje frekvenču transformācija, lai novērtētu materiāla ilgizturību. Pārrautiem paraugiem tika veikti spektroskopijas un atomspēku mikroskopijas mērījumi izejdarba un virsmas potenciāla aprēķināšanai. Tika veikta iegūto rezultātu analīze, izdarīti secinājumi un dotas rekomendācijas turpmākajiem pētījumiem. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 54. lpp. Darbā ir iekļauti 41 attēli un 2 pielikumi. Tika izmantoti 32 literatūras avoti.
Keywords Ilgizturība, elektronu emisija, stiepšana, alumīnijs, deformācija, dislokācijas, izejas darbs, virsmas potenciāls
Keywords in English Durability, electron emission, strain, aluminum, deformation, dislocations, work function, surface potential
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 11.07.2021 17:00:43