Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums ''Būves sagatavošana apsaimniekošanai BIM 7D modelī''; inženierprojekts ''Sporta manēžas pārbūve Limbažos''
Nosaukums angļu valodā ''Preparation of the Construction for Management in BIM 7D Model''; Engineering Design Project ''Rebuilding of Sports Hall in Limbaži''
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Mārtiņš Vilnītis
Recenzents
Anotācija Diplomprojekts izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Būvražošanas institūta Būvražošanas katedrā. Tas sastāv no pētnieciskās daļas, kurā tiek apskatīta tēma “Būves sagatavošana apsaimniekošanai BIM 7D modelī” un no inženierprojekta, kura tēma ir “Sporta manēžas pārbūve Limbažos”. Bakalaura pētījumu daļas tēma. Pētnieciskās daļas mērķis ir sagatavot pēc iespējas vispusīgāku ieskatu, akcentētu tieši uz nekustamā īpašuma apsaimniekošanu BIM sistēmā. Bet, ņemot vērā to, ka pārvaldībai nepieciešamā informācijas apjoma veidošana tiek uzsākta jau brīdī, kad būve ir vēl tikai ieceres sākumā, tad sagatavotā materiāla mērķauditorija ir gan projektu pasūtītāji, kuriem jau projektēšanas sākumā ir jāpieņem atsevišķi lēmumi par būves pārvaldības darbiem pēc tās realizācijas, gan būvniecības uzņēmumi, kas pavisam tuvā nākotnē būs pēdējais BIM dimemsiju virknējumā, kura pienākumos būs sagatavot visu nepieciešamo gala informāciju, BIM moduļos sagatavoto projektu nodot pasūtītājam, lai tas, apsaimniekojot ēku, turpinātu izmantot sniegtās priekšrocības. Darbā ir iekļauts neliels ieskats visos BIM posmos un Latvijas virzība BIM sistēmas ieviešanā, bet kā uzdevums ir izvirzīts pētīt nekustamā īpašuma apsaimniekošanas iespēju kvalitātes uzlabošanas digitālo iespēju rīkus, liekot uzsvaru uz organizatorisko un tehnoloģisko nodrošinājumu. Inženierprojekta tēma. Inženierprojekta daļā tiek apskatīta Limbažu Olimpiskā sporta centra manēžas pārbūve, kuras ietvaros ēka tiek paplašināta, tiek mainīta sienas un jumta apdare, atjaunotas iepriekš izbūvētās konstrukcijas, pārbūvēti inženiertīkli, tādējādi uzlabojot gan ērtības, gan būves vizuālo izskatu, kā arī paaugstinot ēkas energoefektivitāti. Darbā ir iekļauts materiāls par situācijas izpēti pirms projektēšanas uzsākšanas, arhitektūras, konstruktīvi un inženiertehnisko ieceru raksturojums. Tā kā apskatāmā ēka ir publiska būve, turklāt tā ir piebūve Limbažu sporta skolai, darbā tiek iekļauts materiāls par nepieciešamajiem ugunsdrošības pasākumiem ēkas būvniecības gaitā.. Tālāk secīgi seko konstruktīvo elementu aprēķini, to ekonomiskās izmaksas, kā arī būvdarbu organizatoriskais un tehnoloģiskais cikls līdz pat ēkas nodošanai ekspluatācijai. Diplomprojekts sastāv no 303 (trīs simti trīs) lapām, tajā ir iekļautas 10 (desmit) nodaļas, 14 (četrpadsmit) tabulas un 151 (viens simts piecdesmit viens) attēls. Grafiskās daļas apjoms sastāda 10 (desmit) A1 formāta lapas. Izmantotās literatūras avotu skaits – 121 (viens simts divdesmit viens).
Atslēgas vārdi BIM 7D modelis apsaimniekošana ekspluatācija manēža pārbūve sendvičpaneļi
Atslēgas vārdi angļu valodā BIM 7D model management operation arena reconstruction sandwich panels
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 05.07.2021 13:21:45