Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language ''Būves sagatavošana apsaimniekošanai BIM 7D modelī''; inženierprojekts ''Sporta manēžas pārbūve Limbažos''
Title in English ''Preparation of the Construction for Management in BIM 7D Model''; Engineering Design Project ''Rebuilding of Sports Hall in Limbaži''
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Mārtiņš Vilnītis
Reviewer
Abstract Diplomprojekts izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Būvražošanas institūta Būvražošanas katedrā. Tas sastāv no pētnieciskās daļas, kurā tiek apskatīta tēma “Būves sagatavošana apsaimniekošanai BIM 7D modelī” un no inženierprojekta, kura tēma ir “Sporta manēžas pārbūve Limbažos”. Bakalaura pētījumu daļas tēma. Pētnieciskās daļas mērķis ir sagatavot pēc iespējas vispusīgāku ieskatu, akcentētu tieši uz nekustamā īpašuma apsaimniekošanu BIM sistēmā. Bet, ņemot vērā to, ka pārvaldībai nepieciešamā informācijas apjoma veidošana tiek uzsākta jau brīdī, kad būve ir vēl tikai ieceres sākumā, tad sagatavotā materiāla mērķauditorija ir gan projektu pasūtītāji, kuriem jau projektēšanas sākumā ir jāpieņem atsevišķi lēmumi par būves pārvaldības darbiem pēc tās realizācijas, gan būvniecības uzņēmumi, kas pavisam tuvā nākotnē būs pēdējais BIM dimemsiju virknējumā, kura pienākumos būs sagatavot visu nepieciešamo gala informāciju, BIM moduļos sagatavoto projektu nodot pasūtītājam, lai tas, apsaimniekojot ēku, turpinātu izmantot sniegtās priekšrocības. Darbā ir iekļauts neliels ieskats visos BIM posmos un Latvijas virzība BIM sistēmas ieviešanā, bet kā uzdevums ir izvirzīts pētīt nekustamā īpašuma apsaimniekošanas iespēju kvalitātes uzlabošanas digitālo iespēju rīkus, liekot uzsvaru uz organizatorisko un tehnoloģisko nodrošinājumu. Inženierprojekta tēma. Inženierprojekta daļā tiek apskatīta Limbažu Olimpiskā sporta centra manēžas pārbūve, kuras ietvaros ēka tiek paplašināta, tiek mainīta sienas un jumta apdare, atjaunotas iepriekš izbūvētās konstrukcijas, pārbūvēti inženiertīkli, tādējādi uzlabojot gan ērtības, gan būves vizuālo izskatu, kā arī paaugstinot ēkas energoefektivitāti. Darbā ir iekļauts materiāls par situācijas izpēti pirms projektēšanas uzsākšanas, arhitektūras, konstruktīvi un inženiertehnisko ieceru raksturojums. Tā kā apskatāmā ēka ir publiska būve, turklāt tā ir piebūve Limbažu sporta skolai, darbā tiek iekļauts materiāls par nepieciešamajiem ugunsdrošības pasākumiem ēkas būvniecības gaitā.. Tālāk secīgi seko konstruktīvo elementu aprēķini, to ekonomiskās izmaksas, kā arī būvdarbu organizatoriskais un tehnoloģiskais cikls līdz pat ēkas nodošanai ekspluatācijai. Diplomprojekts sastāv no 303 (trīs simti trīs) lapām, tajā ir iekļautas 10 (desmit) nodaļas, 14 (četrpadsmit) tabulas un 151 (viens simts piecdesmit viens) attēls. Grafiskās daļas apjoms sastāda 10 (desmit) A1 formāta lapas. Izmantotās literatūras avotu skaits – 121 (viens simts divdesmit viens).
Keywords BIM 7D modelis apsaimniekošana ekspluatācija manēža pārbūve sendvičpaneļi
Keywords in English BIM 7D model management operation arena reconstruction sandwich panels
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 05.07.2021 13:21:45