Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Medicīnas inženierija un fizika
Nosaukums Kontakta staru terapijas dozas sadalījums, ņemot vērā radionuklīdā avota kustību
Nosaukums angļu valodā Dose distribution in brachytherapy, considering the movement of radionuclide source
Struktūrvienība 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts
Darba vadītājs Gaļina Boka
Recenzents Alvis Bernāns, VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Vec. medicīnas fiziķis, Alvis.Bernans@stradini.lv
Anotācija Maģistra darba mērķis ir izpētīt, kā radionuklīdā avota pārvietošanās laikā emitētā doza ietekmē dozas sadalījumu kontakta staru terapijā. Darba ietvaros tika iegūts kontakta staru terapijas dozas sadalījums radionuklīdā avota pārvietojumam ar dažādiem soļa izmēriem, kā arī iegūtie dati salīdzināti ar terapijas plānošanas sistēmā aprēķinātajiem. Maģistra darbs sastāv no ievada, analītiskā apskata daļas, pētījuma stratēģijas, metožu un iekārtu apraksta, rezultātu apskata un secinājumiem. Izpētīts, kā radionuklīdā avota pārvietojuma laikā emitētā doza ietekmē dozas sadalījumu kontakta staru terapijā. Salīdzināti iegūtie rezultāti ar terapijas plānošanas sistēmā aprēķinātajiem, veicot dozas aprēķinus gan pēc TG-34 formalisma, gan izmantojot uz modeļiem balstītu dozu aprēķina algoritmu. Secināts, ka radionuklīdā avota pārvietojuma dozai ir ietekme uz dozas sadalījumu kontkta staru terapijā, turklā tā ir atkarīga no radionuklīdā avota aktivitātes, tomēr nepieciešami turpmāki pētījumi, lai ieviestu metodiku šīs ietekmes iekļaušanai dozu kalkulācijas algoritmos. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, satur 2 tabulas, 27 attēlu un 3 pielikumus. Darba apjoms – 62 lappuses, izmantoti 50 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Kontakta staru terapija, radionuklīdā avota kustība, dozas sadalījums
Atslēgas vārdi angļu valodā Brachythearpy, radionuclide source transit, dose distribution
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 04.07.2021 22:36:53