Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Medical Engineering and Physics
Title in original language Kontakta staru terapijas dozas sadalījums, ņemot vērā radionuklīdā avota kustību
Title in English Dose distribution in brachytherapy, considering the movement of radionuclide source
Department
Scientific advisor Gaļina Boka
Reviewer Alvis Bernāns, VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Vec. medicīnas fiziķis, Alvis.Bernans@stradini.lv
Abstract Maģistra darba mērķis ir izpētīt, kā radionuklīdā avota pārvietošanās laikā emitētā doza ietekmē dozas sadalījumu kontakta staru terapijā. Darba ietvaros tika iegūts kontakta staru terapijas dozas sadalījums radionuklīdā avota pārvietojumam ar dažādiem soļa izmēriem, kā arī iegūtie dati salīdzināti ar terapijas plānošanas sistēmā aprēķinātajiem. Maģistra darbs sastāv no ievada, analītiskā apskata daļas, pētījuma stratēģijas, metožu un iekārtu apraksta, rezultātu apskata un secinājumiem. Izpētīts, kā radionuklīdā avota pārvietojuma laikā emitētā doza ietekmē dozas sadalījumu kontakta staru terapijā. Salīdzināti iegūtie rezultāti ar terapijas plānošanas sistēmā aprēķinātajiem, veicot dozas aprēķinus gan pēc TG-34 formalisma, gan izmantojot uz modeļiem balstītu dozu aprēķina algoritmu. Secināts, ka radionuklīdā avota pārvietojuma dozai ir ietekme uz dozas sadalījumu kontkta staru terapijā, turklā tā ir atkarīga no radionuklīdā avota aktivitātes, tomēr nepieciešami turpmāki pētījumi, lai ieviestu metodiku šīs ietekmes iekļaušanai dozu kalkulācijas algoritmos. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, satur 2 tabulas, 27 attēlu un 3 pielikumus. Darba apjoms – 62 lappuses, izmantoti 50 literatūras avoti.
Keywords Kontakta staru terapija, radionuklīdā avota kustība, dozas sadalījums
Keywords in English Brachythearpy, radionuclide source transit, dose distribution
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 04.07.2021 22:36:53