Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Medicīnas inženierija un fizika
Nosaukums Noslogojamā polimērnanokompozīta elektronu emisijas un slogošanas parametru korelācija
Nosaukums angļu valodā Loaded polymer nanocomposite electron emission and load parameter correlation
Struktūrvienība 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts
Darba vadītājs Jurijs Dehtjars
Recenzents Aleksandrs Sorokins, AVIATEST, izmēģinājumu un pētījumu direktors, Dr.inž, aleksandrs.sorokins@aviatest.lv
Anotācija Maģistra darba mērķis ir izpētīt nanostrukturēta materiāla (polimērnanokompozīta) virsmas ilgizturības raksturojošo parametru γ un τ0 savstarpējās korelācijas (atkarībā no piemērotās slodzes) izraisošos materiāla slogošanas cēloņus un iegūt šo parametru skaitliskās vērtības. Iegūtie rezultāti pilnveidotu zināšanas par nanostrukturālo materiālu virsmas ilgizturību, kas, savukārt, pilnveidotu materiālu ilgizturības testēšanas metodes. Pilnveidotas ilgizturības testēšanas metodes sekmētu ilgizturīgāku biomateriālu izveidi, kuri turpmāk varētu tikt izmantoti medicīniskos implantos, t.sk., sirds vārstos, stentos, protēzēs u.c. medicīniskās ierīcēs. Darbs sastāv no ievada par nanostrukturētiem materiāliem un ilgizturības testēšanas metodēm; no analītiskās apskata daļas par polimērnanokompozīta virsmas ilgizturības raksturojošiem parametriem γ un laika konstanti 𝜏0, to iespējamo saiti ar elektronu emisiju; no darbam veiktā pētījuma stratēģijas un metodoloģijas; no sasniegto pētījumu rezultātu daļas, un no secinājumiem un rekomendācijām. Darba rezultātā tika izpētīta polimērnanokompozīta virsmas ilgizturības raksturojošo parametru γ un τ0 savstarpējās korelācija (atkarībā no piemērotās slodzes) un korelācijas izraisošie materiāla slogošanas cēloņi, un iegūtas γ un τ0 parametru skaitliskās vērtības dažādu kompozītmateriālu veidiem. Maģistra darbs satur 57 attēlus, 53 tabulas. Maģistra darba apjoms ir 81 lpp., darba izstrādē tika izmantoti 40 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi nanostrukturēti materiāli, ilgizturība, polimērkompozīts, elektronu emisija
Atslēgas vārdi angļu valodā nanostructured materials, endurance, polymercomposite, electron emission
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 04.07.2021 21:06:37