Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Medical Engineering and Physics
Title in original language Noslogojamā polimērnanokompozīta elektronu emisijas un slogošanas parametru korelācija
Title in English Loaded polymer nanocomposite electron emission and load parameter correlation
Department
Scientific advisor Jurijs Dehtjars
Reviewer Aleksandrs Sorokins, AVIATEST, izmēģinājumu un pētījumu direktors, Dr.inž, aleksandrs.sorokins@aviatest.lv
Abstract Maģistra darba mērķis ir izpētīt nanostrukturēta materiāla (polimērnanokompozīta) virsmas ilgizturības raksturojošo parametru γ un τ0 savstarpējās korelācijas (atkarībā no piemērotās slodzes) izraisošos materiāla slogošanas cēloņus un iegūt šo parametru skaitliskās vērtības. Iegūtie rezultāti pilnveidotu zināšanas par nanostrukturālo materiālu virsmas ilgizturību, kas, savukārt, pilnveidotu materiālu ilgizturības testēšanas metodes. Pilnveidotas ilgizturības testēšanas metodes sekmētu ilgizturīgāku biomateriālu izveidi, kuri turpmāk varētu tikt izmantoti medicīniskos implantos, t.sk., sirds vārstos, stentos, protēzēs u.c. medicīniskās ierīcēs. Darbs sastāv no ievada par nanostrukturētiem materiāliem un ilgizturības testēšanas metodēm; no analītiskās apskata daļas par polimērnanokompozīta virsmas ilgizturības raksturojošiem parametriem γ un laika konstanti 𝜏0, to iespējamo saiti ar elektronu emisiju; no darbam veiktā pētījuma stratēģijas un metodoloģijas; no sasniegto pētījumu rezultātu daļas, un no secinājumiem un rekomendācijām. Darba rezultātā tika izpētīta polimērnanokompozīta virsmas ilgizturības raksturojošo parametru γ un τ0 savstarpējās korelācija (atkarībā no piemērotās slodzes) un korelācijas izraisošie materiāla slogošanas cēloņi, un iegūtas γ un τ0 parametru skaitliskās vērtības dažādu kompozītmateriālu veidiem. Maģistra darbs satur 57 attēlus, 53 tabulas. Maģistra darba apjoms ir 81 lpp., darba izstrādē tika izmantoti 40 literatūras avoti.
Keywords nanostrukturēti materiāli, ilgizturība, polimērkompozīts, elektronu emisija
Keywords in English nanostructured materials, endurance, polymercomposite, electron emission
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 04.07.2021 21:06:37