Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Medicīnas inženierija un fizika
Nosaukums Pieaugušo pacientu, kuru masa ir mazāka par 60 kg un lielāka par 80 kg, saņemtās jonizējošā starojuma dozas atkarība no pielietotajiem izmeklējuma parametriem rentgenogrāfijas izmeklējumos Latvijā
Nosaukums angļu valodā Dependence of the dose ionizing radiation received by adult patients, who weighing less than 60 kg and more than 80 kg, on the applied examination parameters in X-ray examinations in Latvia
Struktūrvienība 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts
Darba vadītājs Aldis Balodis
Recenzents Alvis Bernāns, VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Vec. medicīnas fiziķis, Alvis.Bernans@stradini.lv
Anotācija Maģistra darba mērķis ir izpētīt pacienta, kuru masa ir lielāka vai mazāka par standarta pacienta masu, jonizējoša starojuma saņemto dozu rentgenogrāfijā dažādām ķermeņa daļām atkarībā no pielietotajiem izmeklējuma parametriem. Noteikt Latvijai raksturīgus diagnostikas standartlīmeņus pacientiem, kuriem masa ir lielāka vai mazāka par standarta pacienta masu. Maģistra darbs sastāv no ievada, analītiskā apskata daļas, pētījuma stratēģijas un metodikas apraksta, Latvijas ārstniecības iestādes pacientu saņemto jonizējoša starojuma dozas datu apkopojums, analīze un secinājumi. Darba gaitā tika izanalizēti pieaugušo pacientu saņemtas dozas rentgenogrāfijas izmeklējumos Latvijā un izstrādāti diagnostikas līmeņi gan standarta izmēra pacientiem (70 ± 10 kg), gan pacientiem ar masu mazāku par 60 kg un lielāku par 80 kg. Maģistra darbs satur 25 tabulas, 31 attēlu un 3 pielikumus. Maģistra darba apjoms ar pielikumiem sastāda 87 lappuses, darba izstrādei tika izmantots 39 literatūras avots.
Atslēgas vārdi jonizējošā starojuma doza, doza
Atslēgas vārdi angļu valodā dose of ionizing radiation, dose
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 04.07.2021 15:06:29