Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Medical Engineering and Physics
Title in original language Pieaugušo pacientu, kuru masa ir mazāka par 60 kg un lielāka par 80 kg, saņemtās jonizējošā starojuma dozas atkarība no pielietotajiem izmeklējuma parametriem rentgenogrāfijas izmeklējumos Latvijā
Title in English Dependence of the dose ionizing radiation received by adult patients, who weighing less than 60 kg and more than 80 kg, on the applied examination parameters in X-ray examinations in Latvia
Department
Scientific advisor Aldis Balodis
Reviewer Alvis Bernāns, VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Vec. medicīnas fiziķis, Alvis.Bernans@stradini.lv
Abstract Maģistra darba mērķis ir izpētīt pacienta, kuru masa ir lielāka vai mazāka par standarta pacienta masu, jonizējoša starojuma saņemto dozu rentgenogrāfijā dažādām ķermeņa daļām atkarībā no pielietotajiem izmeklējuma parametriem. Noteikt Latvijai raksturīgus diagnostikas standartlīmeņus pacientiem, kuriem masa ir lielāka vai mazāka par standarta pacienta masu. Maģistra darbs sastāv no ievada, analītiskā apskata daļas, pētījuma stratēģijas un metodikas apraksta, Latvijas ārstniecības iestādes pacientu saņemto jonizējoša starojuma dozas datu apkopojums, analīze un secinājumi. Darba gaitā tika izanalizēti pieaugušo pacientu saņemtas dozas rentgenogrāfijas izmeklējumos Latvijā un izstrādāti diagnostikas līmeņi gan standarta izmēra pacientiem (70 ± 10 kg), gan pacientiem ar masu mazāku par 60 kg un lielāku par 80 kg. Maģistra darbs satur 25 tabulas, 31 attēlu un 3 pielikumus. Maģistra darba apjoms ar pielikumiem sastāda 87 lappuses, darba izstrādei tika izmantots 39 literatūras avots.
Keywords jonizējošā starojuma doza, doza
Keywords in English dose of ionizing radiation, dose
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 04.07.2021 15:06:29