Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Medicīnas inženierija un fizika
Nosaukums Nevienmērīgi slogota vadošā tekstilmateriāla īpatnējās vadītspējas anizotropijas ietekme uz īpatnējās vadītspējas sadalījuma rekonstrukcijas kļūdu
Nosaukums angļu valodā Influence of the specific conductivity anisotropy of the unevenly loaded conductive textile material on the specific conductivity distribution reconstruction error
Struktūrvienība 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts
Darba vadītājs Aleksejs Kataševs
Recenzents Stanislavs Lozkins, inž Baltic Scientific Institute, Spektrometrijas nodaļas inženieris, s.lozkin@bsi.lv
Anotācija Maģistra darba mērķis ir izpētīt nevienmērīgi slogota vadošā tekstilmateriāla īpatnējās vadītspējas anizotropijas ietekmi uz īpatnējās vadītspējas sadalījuma rekonstrukcijas kļūdu. Darbs sastāv no mērķa un uzdevumiem, ievada, analītiskās apskata daļas, pētījuma stratēģijas un metodoloģijas apraksta, pētījuma rezultātiem un to analīzes, secinājumiem un rekomendācijām. Mērķa sasniegšanai tika izstrādāts nevienmērīgi slogota vadošā tekstilmateriāla matemātiskais modelis – rezistīvais tīkls, kuram ir iespēja mainīt vadītspēju dažādos modeļa plaknes apgabalos un virzienos. Modelī uzdotie īpatnējās vadītspējas sadalījumi tika rekonstruēti ar elektroimpedances tomogrāfijas (EIT) attēlu rekonstrukcijas programmatūru EIDORS. Maģistra darbs parāda, ka izotropa īpatnējās vadītspējas sadalījuma rekonstrukcijai, pie dažādām slodzes konfigurācijām, ir raksturīga kļūda 16–34%. Anizotropijas ietekmē rekonstrukcijas kļūdas pieaugums ir mazāks par 10%. Tāpat darbā tika noskaidrots, ka rekonstrukcijas attēla skaitlisko rezultātu ietekmē ne tikai vadītspējas anizotropija, bet arī slodzes konfigurācija tekstilmateriāla modeļa plaknē. Pētījumā iegūtie rezultāti tiks izmantoti RTU izstrādāta vadošā tekstilmateriāla īpatnējās vadītspējas sadalījuma rekonstrukcijas metodes izstrādei. Darbs ir rakstīts latviešu valodā, darba apjoms sastāda 76 lpp. Darbs satur 55 attēlus, 3 tabulas, 4 pielikumus. Darba izstrādei izmantoti 38 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi elektrovadošs tekstilmateriāls, anizotropija, īpatnējā vadītspēja, elektroimpedances tomogrāfija, rekonstrukcija
Atslēgas vārdi angļu valodā conductive textile, anisotropy, specific conductivity, electrical impedance tomography, reconstruction
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 04.07.2021 12:11:16