Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Medical Engineering and Physics
Title in original language Nevienmērīgi slogota vadošā tekstilmateriāla īpatnējās vadītspējas anizotropijas ietekme uz īpatnējās vadītspējas sadalījuma rekonstrukcijas kļūdu
Title in English Influence of the specific conductivity anisotropy of the unevenly loaded conductive textile material on the specific conductivity distribution reconstruction error
Department
Scientific advisor Aleksejs Kataševs
Reviewer Stanislavs Lozkins, inž Baltic Scientific Institute, Spektrometrijas nodaļas inženieris, s.lozkin@bsi.lv
Abstract Maģistra darba mērķis ir izpētīt nevienmērīgi slogota vadošā tekstilmateriāla īpatnējās vadītspējas anizotropijas ietekmi uz īpatnējās vadītspējas sadalījuma rekonstrukcijas kļūdu. Darbs sastāv no mērķa un uzdevumiem, ievada, analītiskās apskata daļas, pētījuma stratēģijas un metodoloģijas apraksta, pētījuma rezultātiem un to analīzes, secinājumiem un rekomendācijām. Mērķa sasniegšanai tika izstrādāts nevienmērīgi slogota vadošā tekstilmateriāla matemātiskais modelis – rezistīvais tīkls, kuram ir iespēja mainīt vadītspēju dažādos modeļa plaknes apgabalos un virzienos. Modelī uzdotie īpatnējās vadītspējas sadalījumi tika rekonstruēti ar elektroimpedances tomogrāfijas (EIT) attēlu rekonstrukcijas programmatūru EIDORS. Maģistra darbs parāda, ka izotropa īpatnējās vadītspējas sadalījuma rekonstrukcijai, pie dažādām slodzes konfigurācijām, ir raksturīga kļūda 16–34%. Anizotropijas ietekmē rekonstrukcijas kļūdas pieaugums ir mazāks par 10%. Tāpat darbā tika noskaidrots, ka rekonstrukcijas attēla skaitlisko rezultātu ietekmē ne tikai vadītspējas anizotropija, bet arī slodzes konfigurācija tekstilmateriāla modeļa plaknē. Pētījumā iegūtie rezultāti tiks izmantoti RTU izstrādāta vadošā tekstilmateriāla īpatnējās vadītspējas sadalījuma rekonstrukcijas metodes izstrādei. Darbs ir rakstīts latviešu valodā, darba apjoms sastāda 76 lpp. Darbs satur 55 attēlus, 3 tabulas, 4 pielikumus. Darba izstrādei izmantoti 38 literatūras avoti.
Keywords elektrovadošs tekstilmateriāls, anizotropija, īpatnējā vadītspēja, elektroimpedances tomogrāfija, rekonstrukcija
Keywords in English conductive textile, anisotropy, specific conductivity, electrical impedance tomography, reconstruction
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 04.07.2021 12:11:16