Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "Pašpatēriņa pārbūve augstsprieguma apakšstacijā "Dzērvītes"
Nosaukums angļu valodā "Reconstruction of self-consumption distribution in high voltage substation "Dzērvītes"
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs Guntars Vempers
Recenzents Oļegs Borščevskis
Anotācija Inženierprojektā aprakstīta apakšstacijas “Dzērvītes” un tai pieguļošā rezerves dispečervadības un datu centra ēkas elektroapgādes risinājumi. Inženierprojekta ietvaros izstrādāta apakšstacijas rekonstrukcija, kā arī kompleksās apakšstacijas (KTA) izveide, ietverot pašpatēriņa spriegummaiņu, transformatoru, spēka kabeļtīklu, aizsardzības aparātu, strāvmaiņu kā arī zemējuma sistēmas. Šajā inženierdarbā tiek aplūkots savdabīgs un nepopulārs tehniskais risinājums, apakšstacijas pašpatēriņa un pieguļošās rezerves dispečervadības un datu centra ēkas pašpatēriņa barošana, pieslēgumu veidojot pie augstsprieguma 110kV kopnēm. Tehniskajā risinājuma galvenais uzsvars tiek likts uz elektroenerģijas drošuma. Inženierprojekts satur teorētisko daļu ar aprakstiem, aprēķiniem un paskaidrojumiem, kā arī tehnisko daļu ar rasējumiem. Teorētiskajā daļā veikti aplēses, īsslēguma un zemējuma aprēķini, aprakstīta un pamatota transformatoru, kabeļu un iekārtu izvēle. Tehniskajā daļā attēlotas elektroapgādes shēmas un plāni ar risinājumiem. Veikts ekonomiskais novērtējums un salīdzinājums ar citu, izvirzītajām prasībām atbilstošu risinājumu. Pielikumos skatāma projekta dokumentācija pilnā apmērā, tabulas ar burtciparu apzīmējumiem un atšifrējumiem un iekārtu tehniskā dokumentācija. Inženierprojekts sastāv no 113 lpp, kuras ietver 7 tabulas, 4 attēlus, 1 shēmu, literatūras sarakstu ar 32 avotiem un 13. pielikumus. Tehniskajā daļa satur 18. lapas.
Atslēgas vārdi Elektroapgāde, apakšstacijas rekonstrukcija, pašpatēriņš.
Atslēgas vārdi angļu valodā Power supply, substation reconstruction, self-consumption.
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 20.06.2021 15:30:33