Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Power and Electrical Engineering
Title in original language "Pašpatēriņa pārbūve augstsprieguma apakšstacijā "Dzērvītes"
Title in English "Reconstruction of self-consumption distribution in high voltage substation "Dzērvītes"
Department Institute of Power Engineering
Scientific advisor Guntars Vempers
Reviewer Oļegs Borščevskis
Abstract Inženierprojektā aprakstīta apakšstacijas “Dzērvītes” un tai pieguļošā rezerves dispečervadības un datu centra ēkas elektroapgādes risinājumi. Inženierprojekta ietvaros izstrādāta apakšstacijas rekonstrukcija, kā arī kompleksās apakšstacijas (KTA) izveide, ietverot pašpatēriņa spriegummaiņu, transformatoru, spēka kabeļtīklu, aizsardzības aparātu, strāvmaiņu kā arī zemējuma sistēmas. Šajā inženierdarbā tiek aplūkots savdabīgs un nepopulārs tehniskais risinājums, apakšstacijas pašpatēriņa un pieguļošās rezerves dispečervadības un datu centra ēkas pašpatēriņa barošana, pieslēgumu veidojot pie augstsprieguma 110kV kopnēm. Tehniskajā risinājuma galvenais uzsvars tiek likts uz elektroenerģijas drošuma. Inženierprojekts satur teorētisko daļu ar aprakstiem, aprēķiniem un paskaidrojumiem, kā arī tehnisko daļu ar rasējumiem. Teorētiskajā daļā veikti aplēses, īsslēguma un zemējuma aprēķini, aprakstīta un pamatota transformatoru, kabeļu un iekārtu izvēle. Tehniskajā daļā attēlotas elektroapgādes shēmas un plāni ar risinājumiem. Veikts ekonomiskais novērtējums un salīdzinājums ar citu, izvirzītajām prasībām atbilstošu risinājumu. Pielikumos skatāma projekta dokumentācija pilnā apmērā, tabulas ar burtciparu apzīmējumiem un atšifrējumiem un iekārtu tehniskā dokumentācija. Inženierprojekts sastāv no 113 lpp, kuras ietver 7 tabulas, 4 attēlus, 1 shēmu, literatūras sarakstu ar 32 avotiem un 13. pielikumus. Tehniskajā daļa satur 18. lapas.
Keywords Elektroapgāde, apakšstacijas rekonstrukcija, pašpatēriņš.
Keywords in English Power supply, substation reconstruction, self-consumption.
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 20.06.2021 15:30:33