Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "Apakšstacijas T-2121 20/0,4kV rekonstrukcija"
Nosaukums angļu valodā "Reconstruction of 20/0,4KV substation T-2121"
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs Mārcis Bergmanis
Recenzents Antons Kutjuns
Anotācija Inženierprojektā aprakstīta 20/0,4 kV apakšstacijas T-2121 nomaiņa uz drošāku KTAb tipa apakšstaciju, kā arī barojošās 0,4kV gaisvadu līnijas rekonstrukcija, nomainot to pret jaunām 0,4kV kabeļlīnijām. Lai uzlabotu apakšstacijas T-2121 drošumu, tiek paredzēta daļēja esošās 20kV gaisvadu līnijas pārbūve pret 20 kV kabeļlīniju. Jaunais 0,4kV tīkls sastāvēs no jaunām kabeļlīnijām, uzskaites un kabeļu komutācijas sadalnēm, uzstādītām brīvi ērti piekļūstamās vietās - ārpus lietotāju īpašumu teritorijas. Projekta ietvaros paredzēta ielu apgaismojuma izbūve maģistrālajā ielā, ar perspektīvu paplašināt apgaismojuma EPL arī pieguļošajās ielās. Inženierprojekts satur tehniskos un ekonomiskos aprēķinus, paskaidrojošo daļu un grafisko daļu. Tehniskais aprēķins satur aplēses slodzes, īsslēgumu strāvu, apgaismojuma aplēses un zemējuma aprēķinus, tīkla elementu izvēli. Ekonomiskais aprēķins ietver AS “Sadales tīkls” rekonstruējamā objekta izmaksu aprēķinu. Grafiskajā daļā ir parādīti objekta elektroapgādes principiālie risinājumi. Projekts uzrakstīt latviešu valodā. Inženierprojekts satur 140 lpp. teksta, 18 attēlus, 26 tabulas, 2 pielikumus, 54 izmantotos informācijas avotus un 4 rasējumus.
Atslēgas vārdi ELEKTROAPGĀDE, REKONSTRUKCIJA, DROŠUMS
Atslēgas vārdi angļu valodā POWER SUPPLY, RECONSTRUCTION, QUALITY
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 20.06.2021 12:31:46