Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Power and Electrical Engineering
Title in original language "Apakšstacijas T-2121 20/0,4kV rekonstrukcija"
Title in English "Reconstruction of 20/0,4KV substation T-2121"
Department Institute of Power Engineering
Scientific advisor Mārcis Bergmanis
Reviewer Antons Kutjuns
Abstract Inženierprojektā aprakstīta 20/0,4 kV apakšstacijas T-2121 nomaiņa uz drošāku KTAb tipa apakšstaciju, kā arī barojošās 0,4kV gaisvadu līnijas rekonstrukcija, nomainot to pret jaunām 0,4kV kabeļlīnijām. Lai uzlabotu apakšstacijas T-2121 drošumu, tiek paredzēta daļēja esošās 20kV gaisvadu līnijas pārbūve pret 20 kV kabeļlīniju. Jaunais 0,4kV tīkls sastāvēs no jaunām kabeļlīnijām, uzskaites un kabeļu komutācijas sadalnēm, uzstādītām brīvi ērti piekļūstamās vietās - ārpus lietotāju īpašumu teritorijas. Projekta ietvaros paredzēta ielu apgaismojuma izbūve maģistrālajā ielā, ar perspektīvu paplašināt apgaismojuma EPL arī pieguļošajās ielās. Inženierprojekts satur tehniskos un ekonomiskos aprēķinus, paskaidrojošo daļu un grafisko daļu. Tehniskais aprēķins satur aplēses slodzes, īsslēgumu strāvu, apgaismojuma aplēses un zemējuma aprēķinus, tīkla elementu izvēli. Ekonomiskais aprēķins ietver AS “Sadales tīkls” rekonstruējamā objekta izmaksu aprēķinu. Grafiskajā daļā ir parādīti objekta elektroapgādes principiālie risinājumi. Projekts uzrakstīt latviešu valodā. Inženierprojekts satur 140 lpp. teksta, 18 attēlus, 26 tabulas, 2 pielikumus, 54 izmantotos informācijas avotus un 4 rasējumus.
Keywords ELEKTROAPGĀDE, REKONSTRUKCIJA, DROŠUMS
Keywords in English POWER SUPPLY, RECONSTRUCTION, QUALITY
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 20.06.2021 12:31:46