Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Aviācijas transports
Nosaukums Turboventilatora dzinēja "CFM56-3" augsta spiediena kompresora statora mehanizācijas ierīču darbības izpēte un to modifikācijas izstrāde.
Nosaukums angļu valodā Operational Modificaiton of a Turbocharger "CFM56-3" Motor Using High Pressure Compressor Stator Mechanization Devices.
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Ilmārs Ozoliņš
Recenzents Docents, Dr. sc. ing. Sergejs Kuzņecovs
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Turboventilatora dzinēja CFM56-3 augsta spiediena kompresora statora mehanizācijas ierīču darbības izpēte un to modifikāciju izstrāde”. Darba autors : A.Legzdiņš. Darba vadītājs : Dr. sc.ing.,docents I.Ozoliņš. Galvenie informācijas avoti ir tehniskā literatūra, mācību līdzekļi, dzinēja tehniskie apraksti un elektroniskie avoti. Aprēķinu realizācijai tika lietots Microsoft Excel un SolidWorks 2010 datorprogrammas. Darbā sniegti ātruma trīsstūru pirmām četrām augsta spiediena kompresora pakāpēm dzinēja trijos darba režīmos.Darbā aprēķināta kompresora modifikācija ar mērķi palielināt gaisa patēriņu caur dzinēju 1,2 reizes, panākot to vienīgi ar kompresora ārējā diametra palielināšanu. Darba mērķis nebija sasniegt aprēķina rezultātus, kas atbilstu CFM56-3 dzinējam, bet gan apgūt aprēķina metodiku kā tādu. Doto darbu var uzskatīt kā sākuma etapu turpmākiem kompresoros notiekošo procesu pētījumiem. Darbs uzrakstīts latviešu valodā, satur ievadu, 2 nodaļas, secinājumus, literatūras sarakstu, 36 attēlu, 20 tabulas, 20 formulas, kopā 61 lapas puses. Atslēgas vārdi: kompresors, stiprināšana, statora lāpstiņas.
Atslēgas vārdi kompresors, stiprināšana, statora lāpstiņas
Atslēgas vārdi angļu valodā compressor, mounting, stator blades
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 18.06.2021 12:50:53