Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Aviation Transport
Title in original language Turboventilatora dzinēja "CFM56-3" augsta spiediena kompresora statora mehanizācijas ierīču darbības izpēte un to modifikācijas izstrāde.
Title in English Operational Modificaiton of a Turbocharger "CFM56-3" Motor Using High Pressure Compressor Stator Mechanization Devices.
Department
Scientific advisor Ilmārs Ozoliņš
Reviewer Docents, Dr. sc. ing. Sergejs Kuzņecovs
Abstract Bakalaura darba tēma ir “Turboventilatora dzinēja CFM56-3 augsta spiediena kompresora statora mehanizācijas ierīču darbības izpēte un to modifikāciju izstrāde”. Darba autors : A.Legzdiņš. Darba vadītājs : Dr. sc.ing.,docents I.Ozoliņš. Galvenie informācijas avoti ir tehniskā literatūra, mācību līdzekļi, dzinēja tehniskie apraksti un elektroniskie avoti. Aprēķinu realizācijai tika lietots Microsoft Excel un SolidWorks 2010 datorprogrammas. Darbā sniegti ātruma trīsstūru pirmām četrām augsta spiediena kompresora pakāpēm dzinēja trijos darba režīmos.Darbā aprēķināta kompresora modifikācija ar mērķi palielināt gaisa patēriņu caur dzinēju 1,2 reizes, panākot to vienīgi ar kompresora ārējā diametra palielināšanu. Darba mērķis nebija sasniegt aprēķina rezultātus, kas atbilstu CFM56-3 dzinējam, bet gan apgūt aprēķina metodiku kā tādu. Doto darbu var uzskatīt kā sākuma etapu turpmākiem kompresoros notiekošo procesu pētījumiem. Darbs uzrakstīts latviešu valodā, satur ievadu, 2 nodaļas, secinājumus, literatūras sarakstu, 36 attēlu, 20 tabulas, 20 formulas, kopā 61 lapas puses. Atslēgas vārdi: kompresors, stiprināšana, statora lāpstiņas.
Keywords kompresors, stiprināšana, statora lāpstiņas
Keywords in English compressor, mounting, stator blades
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 18.06.2021 12:50:53