Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektrotehnoloģiju datorvadība
Nosaukums Datora redzes sensora izpēte un izstrāde objektu atpazīšanai un kustības parametru noteikšanai
Nosaukums angļu valodā Research and Development of Computer Vision Sensor for Object Recognition and Motion Parameters Detection
Struktūrvienība 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts
Darba vadītājs Mihails Gorobecs
Recenzents Pēteris Apse-Apsītis
Anotācija Darba nosaukums ir Datorredzes sensora izpēte un izstrāde objektu atpazīšanai un to kustību parametru noteikšanai. Datorredzes sistēmas ir uzlaboto vadītāju palīdzības sistēmu (ADAS) un autonomo transportlīdzekļu tehnoloģijas pamats, un apkārtējas vides parametru uztveršanai ir paredzēti dažādi sensori. Uztvere, plānošana un vadība ir trīs galvenās funkcijas, kas nepieciešamas jebkurai sensoru sistēmai. Šajā darbā tiek risināta ne tikai pašas uztveres un objektu noteikšanas un atpazīšanas problēma reālā laikā, bet arī atpazītā objekta kustības parametru noteikšanas uzdevums. Problēma tiek pētīta, ieviešot vismodernāko dziļo neironu tīklu objektu reāllaika atpazīšanai. Neironu tīkls tiek apmācīts gan ar reāliem, gan ar virtuāliem datiem. Pētījuma galvenais mērķis ir izstrādāt uz algoritmu un programmatūru uz datorredzes balstītai sensoru sistēmai, lai atklātu un atpazītu redzeslokā esošos objektus, to atrašanās vietu un izmērītu tā ātrumu. Darba galvenais uzdevums ir izstrādāt piemērotu vadības algoritmu un matemātisko modeli, lai sasniegtu mērķi un veikt eksperimentus realizējot izstrādāto metodi. Darbs ir izklāstīts šādi. Pirmā nodaļa ir veltīta šī darba ievadam, problēmu formulēšanai un mērķiem. Otrās nodaļas pirmajā daļā ir apskatītas esošās datoru redzes sistēmas un pieņemtā metodika. Arī otrā nodaļā ir aprakstīts izstrādāts sensora sistēmas matemātiskais modelis. Trešā nodaļa ir veltīta dziļās mācīšanās teorētiskajam pamatam, neironu tīkliem, kas īsumā tiks izmantoti datorapmācībai un datorredzei. Ceturtajā nodaļā aplūkota detalizēta izstrādātā algoritma ieviešanas struktūra un metode, kā arī to realizācijas metodes. Savukārt, piektajā nodaļā aprakstīti un izanalizēti veikto eksperimentu rezultāti, pārbaudīta un pierādīta izstrādāto algoritmu darbaspēja un konstatēti sistēmas darbības nosacījumi. Maģistra darbā ir 63 lappuses, 51 attēls, 2 tabulas un darbs atsaucas uz 54 informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi Neironu tīkli, objektu atpazīšana, ātruma novērtēšana, Datora redze
Atslēgas vārdi angļu valodā Neural Networks, Object Recognition, Speed Estimation, Computer Vision
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 17.06.2021 15:42:19