Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Computerised Control of Electrical Technologies
Title in original language Datora redzes sensora izpēte un izstrāde objektu atpazīšanai un kustības parametru noteikšanai
Title in English Research and Development of Computer Vision Sensor for Object Recognition and Motion Parameters Detection
Department Institute of Industrial Electronics and Electrical Engineering
Scientific advisor Mihails Gorobecs
Reviewer Pēteris Apse-Apsītis
Abstract Darba nosaukums ir Datorredzes sensora izpēte un izstrāde objektu atpazīšanai un to kustību parametru noteikšanai. Datorredzes sistēmas ir uzlaboto vadītāju palīdzības sistēmu (ADAS) un autonomo transportlīdzekļu tehnoloģijas pamats, un apkārtējas vides parametru uztveršanai ir paredzēti dažādi sensori. Uztvere, plānošana un vadība ir trīs galvenās funkcijas, kas nepieciešamas jebkurai sensoru sistēmai. Šajā darbā tiek risināta ne tikai pašas uztveres un objektu noteikšanas un atpazīšanas problēma reālā laikā, bet arī atpazītā objekta kustības parametru noteikšanas uzdevums. Problēma tiek pētīta, ieviešot vismodernāko dziļo neironu tīklu objektu reāllaika atpazīšanai. Neironu tīkls tiek apmācīts gan ar reāliem, gan ar virtuāliem datiem. Pētījuma galvenais mērķis ir izstrādāt uz algoritmu un programmatūru uz datorredzes balstītai sensoru sistēmai, lai atklātu un atpazītu redzeslokā esošos objektus, to atrašanās vietu un izmērītu tā ātrumu. Darba galvenais uzdevums ir izstrādāt piemērotu vadības algoritmu un matemātisko modeli, lai sasniegtu mērķi un veikt eksperimentus realizējot izstrādāto metodi. Darbs ir izklāstīts šādi. Pirmā nodaļa ir veltīta šī darba ievadam, problēmu formulēšanai un mērķiem. Otrās nodaļas pirmajā daļā ir apskatītas esošās datoru redzes sistēmas un pieņemtā metodika. Arī otrā nodaļā ir aprakstīts izstrādāts sensora sistēmas matemātiskais modelis. Trešā nodaļa ir veltīta dziļās mācīšanās teorētiskajam pamatam, neironu tīkliem, kas īsumā tiks izmantoti datorapmācībai un datorredzei. Ceturtajā nodaļā aplūkota detalizēta izstrādātā algoritma ieviešanas struktūra un metode, kā arī to realizācijas metodes. Savukārt, piektajā nodaļā aprakstīti un izanalizēti veikto eksperimentu rezultāti, pārbaudīta un pierādīta izstrādāto algoritmu darbaspēja un konstatēti sistēmas darbības nosacījumi. Maģistra darbā ir 63 lappuses, 51 attēls, 2 tabulas un darbs atsaucas uz 54 informācijas avotiem.
Keywords Neironu tīkli, objektu atpazīšana, ātruma novērtēšana, Datora redze
Keywords in English Neural Networks, Object Recognition, Speed Estimation, Computer Vision
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 17.06.2021 15:42:19