Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Aviācijas transports
Nosaukums Turboventilatora dzinēja zema spiediena rotora vārpstas spriegumstāvokļa izpēte dažādos eksplutācijas nosacījumos.
Nosaukums angļu valodā Stress State Analysis for a Turbofan Engine on a Low-Pressure Rotor Shaft in Different Conditions.
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Ilmārs Ozoliņš
Recenzents Asistents, Mg. sc. ing. Druvis Vērzemnieks
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Turboventilatora dzinēja zema spiediena rotora vārpstas spriegumstāvokļa izpēte dažādos ekspluatācijas nosacījumos”. Darba autors: Vladislavs Kohanovs. Darba vadītājs: Ilmārs Ozoliņš. Darba galvenais uzdevums ir aprēķināt dzinēja zema spiediena rotora vārpstu un izvērtēt tās izturību dzinējam nonākot paaugstinātu slodžu apstākļos. Darba aprakstošā daļa ietver īsu aprakstu par turboventilatora dzinējiem un konkrēti par dzinēja “CFM56-7b” uzbūvi un pamata parametriem. Sniegti paskaidrojošie attēli par katru dzinēja pamatdaļu. Aprēķinu daļā tika sastādīta dzinēja “CFM56-7b” zema spiediena rotora vārpstas aprēķina shēma un tika veikti dzinēja vārpstas sprieguma sadalījuma aprēķins standarta darba apstākļos, gan arī nestandarta apstākļos, veicot rupjo nosēšanos ar ievērojamu pārslodzes vērtību, vai arī saskaroties ar bojājumiem turbīnā ar tālāk ejošu disbalansa paaugstināšanos. Aprēķina rezultāti tiek sniegti pārskatāmā grafiskā veidā un ir veikts darba rezultātu apkopojums un secinājumi. Bakalaura darba apjoms 71 lapaspuses. Šajā darbā ir iekļautas 45 attēls, 18 tabulas, 104 formulas, 11 izmantotās literatūras avoti un 1 pielikumi.
Atslēgas vārdi turboventilatora, dzinējs, vārpsta, zemspiediena, spriegumstāvoklis, cfm56
Atslēgas vārdi angļu valodā turbofan, engine, shaft, low pressure, cfm56, stress, state
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 16.06.2021 22:55:35