Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Aviation Transport
Title in original language Turboventilatora dzinēja zema spiediena rotora vārpstas spriegumstāvokļa izpēte dažādos eksplutācijas nosacījumos.
Title in English Stress State Analysis for a Turbofan Engine on a Low-Pressure Rotor Shaft in Different Conditions.
Department
Scientific advisor Ilmārs Ozoliņš
Reviewer Asistents, Mg. sc. ing. Druvis Vērzemnieks
Abstract Bakalaura darba tēma ir “Turboventilatora dzinēja zema spiediena rotora vārpstas spriegumstāvokļa izpēte dažādos ekspluatācijas nosacījumos”. Darba autors: Vladislavs Kohanovs. Darba vadītājs: Ilmārs Ozoliņš. Darba galvenais uzdevums ir aprēķināt dzinēja zema spiediena rotora vārpstu un izvērtēt tās izturību dzinējam nonākot paaugstinātu slodžu apstākļos. Darba aprakstošā daļa ietver īsu aprakstu par turboventilatora dzinējiem un konkrēti par dzinēja “CFM56-7b” uzbūvi un pamata parametriem. Sniegti paskaidrojošie attēli par katru dzinēja pamatdaļu. Aprēķinu daļā tika sastādīta dzinēja “CFM56-7b” zema spiediena rotora vārpstas aprēķina shēma un tika veikti dzinēja vārpstas sprieguma sadalījuma aprēķins standarta darba apstākļos, gan arī nestandarta apstākļos, veicot rupjo nosēšanos ar ievērojamu pārslodzes vērtību, vai arī saskaroties ar bojājumiem turbīnā ar tālāk ejošu disbalansa paaugstināšanos. Aprēķina rezultāti tiek sniegti pārskatāmā grafiskā veidā un ir veikts darba rezultātu apkopojums un secinājumi. Bakalaura darba apjoms 71 lapaspuses. Šajā darbā ir iekļautas 45 attēls, 18 tabulas, 104 formulas, 11 izmantotās literatūras avoti un 1 pielikumi.
Keywords turboventilatora, dzinējs, vārpsta, zemspiediena, spriegumstāvoklis, cfm56
Keywords in English turbofan, engine, shaft, low pressure, cfm56, stress, state
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 16.06.2021 22:55:35