Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Aviācijas transports
Nosaukums Avionikas sistēmu funkcionēšanas analīze, atteiču prognozēšana un lidojuma drošības ietekme.
Nosaukums angļu valodā Analysis of Avionics Systems Operation, Failure Prediction and the Impact of Flight Safety.
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Vladimirs Šestakovs
Recenzents Asistents, Mg. sc. ing. Aleksandrs Bitiņš
Anotācija Maģistra darbs – „ Avionikas sistēmas funkcionēšanas analīze, atteiču prognozēšana un lidojuma drošības ietekme”. Autors: Roberts Lapsiņš, zinātniskais vadītājs: profesors Dr. habil. sc. ing. Vladimirs Šestakovs. Maģistra darba mērķis ir izpētīt avionikas sistēmas funkcionēšanas spējas un to atteikumus. Pēc teorētiskā materiāla izpētes tiek veikta atteikumu analīze. Izmantojot drošuma analīzes rezultātus, tiek definēti galvenie mezgli un detaļas, kuras rada vislielāko apdraudējumu lidojuma drošībai un aviokompānijas funkcionēšanas spējām. Atteikumu statistika gaisa kuģim Boeing 737 Classic tiek apkopota par pēdējiem desmit gadiem. Izmantojot drošuma analīzes rezultātus, kā nedrošākais agregāts tiek noteikts aviācijas horizonts. Aviācijas horizontam piemīt augsts neparedzēti noņemto komponentu skaits, uztveres sarežģītība un funkcionalitātes īpatnības rietumu un austrumu tipu indikatoros. Aplūkojot pieejamās sistēmas uzlabošanas metodes, tiek izvirzītas atbilstošākās, kas dotu iespēju palielināt sistēmu darbspējīgumu un samazinātu aviokompānijai neplānotās izmaksas. Darba noslēgumā ir veikti secinājumi un izteikti priekšlikumi, pamatojoties uz izstrādāto darbu. Maģistra darba apjoms ir 9 nodaļas. Darbs satur 83 lappuses, 34 attēlus, 30 formulas un 5 tabulas. Kopējais izmantoto literatūras avotu skaits ir 28. Literatūras avoti, kas apkopoti un analizēti darba gaitā, ir grāmatas, interneta resursi, rokasgrāmatas un citi avoti. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darbs rakstīts latviešu valodā. Atslēgvārdi: aviācija, avionika, atteikumi, varbūtība, uzticamība, MSG-3, aviācijas horizonts, indikatori.
Atslēgas vārdi aviācija, avionika, atteikumi, varbūtība, uzticamība, MSG-3, aviācijas horizonts, indikatori.
Atslēgas vārdi angļu valodā aviation, avionics, failures, probability, reliability, MSG-3, aviation horizon, indicators.
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2021 17:29:20