Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Aviation Transport
Title in original language Avionikas sistēmu funkcionēšanas analīze, atteiču prognozēšana un lidojuma drošības ietekme.
Title in English Analysis of Avionics Systems Operation, Failure Prediction and the Impact of Flight Safety.
Department
Scientific advisor Vladimirs Šestakovs
Reviewer Asistents, Mg. sc. ing. Aleksandrs Bitiņš
Abstract Maģistra darbs – „ Avionikas sistēmas funkcionēšanas analīze, atteiču prognozēšana un lidojuma drošības ietekme”. Autors: Roberts Lapsiņš, zinātniskais vadītājs: profesors Dr. habil. sc. ing. Vladimirs Šestakovs. Maģistra darba mērķis ir izpētīt avionikas sistēmas funkcionēšanas spējas un to atteikumus. Pēc teorētiskā materiāla izpētes tiek veikta atteikumu analīze. Izmantojot drošuma analīzes rezultātus, tiek definēti galvenie mezgli un detaļas, kuras rada vislielāko apdraudējumu lidojuma drošībai un aviokompānijas funkcionēšanas spējām. Atteikumu statistika gaisa kuģim Boeing 737 Classic tiek apkopota par pēdējiem desmit gadiem. Izmantojot drošuma analīzes rezultātus, kā nedrošākais agregāts tiek noteikts aviācijas horizonts. Aviācijas horizontam piemīt augsts neparedzēti noņemto komponentu skaits, uztveres sarežģītība un funkcionalitātes īpatnības rietumu un austrumu tipu indikatoros. Aplūkojot pieejamās sistēmas uzlabošanas metodes, tiek izvirzītas atbilstošākās, kas dotu iespēju palielināt sistēmu darbspējīgumu un samazinātu aviokompānijai neplānotās izmaksas. Darba noslēgumā ir veikti secinājumi un izteikti priekšlikumi, pamatojoties uz izstrādāto darbu. Maģistra darba apjoms ir 9 nodaļas. Darbs satur 83 lappuses, 34 attēlus, 30 formulas un 5 tabulas. Kopējais izmantoto literatūras avotu skaits ir 28. Literatūras avoti, kas apkopoti un analizēti darba gaitā, ir grāmatas, interneta resursi, rokasgrāmatas un citi avoti. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darbs rakstīts latviešu valodā. Atslēgvārdi: aviācija, avionika, atteikumi, varbūtība, uzticamība, MSG-3, aviācijas horizonts, indikatori.
Keywords aviācija, avionika, atteikumi, varbūtība, uzticamība, MSG-3, aviācijas horizonts, indikatori.
Keywords in English aviation, avionics, failures, probability, reliability, MSG-3, aviation horizon, indicators.
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 15.06.2021 17:29:20