Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Ģimenes māju sadzīves kanalizācijas sistēmas"
Nosaukums angļu valodā "Sewarage systems for family houses"
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Mārīte Bižāne
Recenzents Kristīna Kokina
Anotācija Annas Viktorijas Klodānes bakalaura darbs ar projekta daļu izstrādāts par tēmu “Ģimenes māju sadzīves kanalizācijas sistēmas”. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība vērtējama kā nevienmērīga, un tā nenodrošina centralizēto tīklu pārklājumu pilnā apmērā. Kā alternatīva tiek lietotas decentralizētās sistēmas. Pastāvošā situācija liecina par problēmām šo sistēmu uzraudzībā, kā rezultātā konstatējama normām neatbilstoša notekūdeņu novadīšana. Bakalaura darba ietvaros veikta Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu analīze par sadzīves kanalizācijas sistēmām. Apkopota informācija par sadzīves notekūdeņu raksturojošiem parametriem, noskaidrojot, ka tieši neattīrīti notekūdeņi rada lielāko apdraudējumu apkārtējai videi. Aprakstīta centralizēto un decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzbūve, un to darbības pamatprincipi, kā arī noteikti galvenie nosacījumi sistēmu izbūvē. Nosakot abu sistēmu priekšrocības un trūkumus secināts, ka sistēmas izvēle ģimenes mājai jāveic balstoties uz objekta specifiku. Projekta daļā izstrādāti divi sistēmu projekti – centralizētās kanalizācijas sistēma, paredzot ģimenes mājas pieslēgšanu pie centralizētiem tīkliem, un decentralizētās kanalizācijas sistēma paredzot vietēju notekūdens novadīšanu uz hermētiski slēgtu krājtvertni. Veikts abu projektu savstarpējs tehniski ekonomisks novērtējums. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā. Darba kopējais apjoms ir 80 lapas, tajā skaitā 15 attēli, 14 tabulas, 4 rasējumi, 6 pielikumi, un 51 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi notekūdeņi, sadzīves kanalizācijas sistēmas, sistēmu izbūve un uzturēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā construction and maintenance of systems, domestic sewerage systems, wastewater
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2021 12:58:16