Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Ģimenes māju sadzīves kanalizācijas sistēmas"
Title in English "Sewarage systems for family houses"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor Mārīte Bižāne
Reviewer Kristīna Kokina
Abstract Annas Viktorijas Klodānes bakalaura darbs ar projekta daļu izstrādāts par tēmu “Ģimenes māju sadzīves kanalizācijas sistēmas”. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība vērtējama kā nevienmērīga, un tā nenodrošina centralizēto tīklu pārklājumu pilnā apmērā. Kā alternatīva tiek lietotas decentralizētās sistēmas. Pastāvošā situācija liecina par problēmām šo sistēmu uzraudzībā, kā rezultātā konstatējama normām neatbilstoša notekūdeņu novadīšana. Bakalaura darba ietvaros veikta Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu analīze par sadzīves kanalizācijas sistēmām. Apkopota informācija par sadzīves notekūdeņu raksturojošiem parametriem, noskaidrojot, ka tieši neattīrīti notekūdeņi rada lielāko apdraudējumu apkārtējai videi. Aprakstīta centralizēto un decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzbūve, un to darbības pamatprincipi, kā arī noteikti galvenie nosacījumi sistēmu izbūvē. Nosakot abu sistēmu priekšrocības un trūkumus secināts, ka sistēmas izvēle ģimenes mājai jāveic balstoties uz objekta specifiku. Projekta daļā izstrādāti divi sistēmu projekti – centralizētās kanalizācijas sistēma, paredzot ģimenes mājas pieslēgšanu pie centralizētiem tīkliem, un decentralizētās kanalizācijas sistēma paredzot vietēju notekūdens novadīšanu uz hermētiski slēgtu krājtvertni. Veikts abu projektu savstarpējs tehniski ekonomisks novērtējums. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā. Darba kopējais apjoms ir 80 lapas, tajā skaitā 15 attēli, 14 tabulas, 4 rasējumi, 6 pielikumi, un 51 literatūras avoti.
Keywords notekūdeņi, sadzīves kanalizācijas sistēmas, sistēmu izbūve un uzturēšana
Keywords in English construction and maintenance of systems, domestic sewerage systems, wastewater
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 15.06.2021 12:58:16