Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Ilgtspējīga ūdensapgādes sistēmu ekspluatācija un plānošana"
Nosaukums angļu valodā "Sustainable operation and planning of water supply systems"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Sandis Dejus
Recenzents Marta Zemīte
Anotācija Riharda Vītoliņa bakalaura darbā ar projekta daļu “Ilgtspējīga ūdensapgādes sistēmu ekspluatācija un plānošana” ir izpētīti vispārējs ūdensapgādes sistēmas raksturojums, ilgtspējīgi risinājumi ūdensapgādes sistēmu pamatelementu ekspluatācijā un darbības nodrošināšanā, kā arī inovatīvi risinājumi ūdensapgādes sistēmu plānošanā un pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanā. Darba tēma ir aktuāla, jo kopējais ūdens patēriņš un pieprasījums pieaug, kas sekmē vajadzību pēc ilgtspējīgas ūdensapgādes sistēmu ekspluatācijas un jaunu sistēmu plānošanas, lai palielinātu ūdens izmantošanas lietderību, kā arī nodrošinātu ilgtspējīgu saldūdens patēriņu un apgādi un nepieļautu ūdens trūkumu. Tieši ūdens trūkumus un klimata pārmaiņas tiek uzskatītas par galvenajiem ar ūdeni saistīto problēmu cēloņiem apkārt zemeslodei un, ņemot vērā, ka 20 - 40 % Eiropā pieejamais ūdens tiek zaudēts ūdensapgādes sistēmu noplūdēs un neatbilstošā ekspluatācijā, radot neefektīvu ūdens un energoresursu izmantošanu, līdz ar to ūdensapgādes sistēmu efektīvai un ilgtspējīgai apsaimniekošanai nepieciešami progresīvi instrumenti un stratēģijas ūdens sadales tīklu analīzei, uzraudzībai, plānošanai un darbībai. Darba ietvaros tika izpētīti un analizēti ilgtspējīgi risinājumi ūdensapgādes sistēmu pamatelementu ekspluatācijā un darbības nodrošināšanā, izpētot cauruļvadu ekspluatāciju ūdensapgādes tīklā, sūkņu darbības uzlabošanas un spiediena kontroles risinājumus, ūdens kvalitātes uzlabošanas iespējas rezervuāros. Ņemot vērā, ka nepieciešamība pēc inovatīviem risinājumiem ūdensapgādes sistēmās, dotu iespēju uzlabot un sekmēt ilgtspējīgu ūdens patēriņu un sistēmas pārvaldības nodrošināšanu, tad tika izpētīti inovatīvi risinājumi ūdensapgādes sistēmu plānošanā un pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanā, iekļaujot atjaunojamo energoresursu pielietošanu sūkņu ekspluatācijā, ūdens kvalitātes nodrošināšanu tīklā ar pašattīrīšanās ātrumiem un ūdensapgādes sistēmas novērošanas un darbības prognozēšanas sistēmām. Bakalaura darbs ar projekta daļu ir izstrādāts latviešu valodā. Darba apjoms ir 65 lapas, un tas satur 11 tabulas, 23 grafiskos attēlus, 3 pielikumus un 130 literatūras avotus.
Atslēgas vārdi Ilgtspējība, ūdensapgādes sistēma, energoefektivitāte,
Atslēgas vārdi angļu valodā sustainability, water supply system, energy efficiency
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2021 11:56:11