Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Ilgtspējīga ūdensapgādes sistēmu ekspluatācija un plānošana"
Title in English "Sustainable operation and planning of water supply systems"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor Sandis Dejus
Reviewer Marta Zemīte
Abstract Riharda Vītoliņa bakalaura darbā ar projekta daļu “Ilgtspējīga ūdensapgādes sistēmu ekspluatācija un plānošana” ir izpētīti vispārējs ūdensapgādes sistēmas raksturojums, ilgtspējīgi risinājumi ūdensapgādes sistēmu pamatelementu ekspluatācijā un darbības nodrošināšanā, kā arī inovatīvi risinājumi ūdensapgādes sistēmu plānošanā un pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanā. Darba tēma ir aktuāla, jo kopējais ūdens patēriņš un pieprasījums pieaug, kas sekmē vajadzību pēc ilgtspējīgas ūdensapgādes sistēmu ekspluatācijas un jaunu sistēmu plānošanas, lai palielinātu ūdens izmantošanas lietderību, kā arī nodrošinātu ilgtspējīgu saldūdens patēriņu un apgādi un nepieļautu ūdens trūkumu. Tieši ūdens trūkumus un klimata pārmaiņas tiek uzskatītas par galvenajiem ar ūdeni saistīto problēmu cēloņiem apkārt zemeslodei un, ņemot vērā, ka 20 - 40 % Eiropā pieejamais ūdens tiek zaudēts ūdensapgādes sistēmu noplūdēs un neatbilstošā ekspluatācijā, radot neefektīvu ūdens un energoresursu izmantošanu, līdz ar to ūdensapgādes sistēmu efektīvai un ilgtspējīgai apsaimniekošanai nepieciešami progresīvi instrumenti un stratēģijas ūdens sadales tīklu analīzei, uzraudzībai, plānošanai un darbībai. Darba ietvaros tika izpētīti un analizēti ilgtspējīgi risinājumi ūdensapgādes sistēmu pamatelementu ekspluatācijā un darbības nodrošināšanā, izpētot cauruļvadu ekspluatāciju ūdensapgādes tīklā, sūkņu darbības uzlabošanas un spiediena kontroles risinājumus, ūdens kvalitātes uzlabošanas iespējas rezervuāros. Ņemot vērā, ka nepieciešamība pēc inovatīviem risinājumiem ūdensapgādes sistēmās, dotu iespēju uzlabot un sekmēt ilgtspējīgu ūdens patēriņu un sistēmas pārvaldības nodrošināšanu, tad tika izpētīti inovatīvi risinājumi ūdensapgādes sistēmu plānošanā un pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanā, iekļaujot atjaunojamo energoresursu pielietošanu sūkņu ekspluatācijā, ūdens kvalitātes nodrošināšanu tīklā ar pašattīrīšanās ātrumiem un ūdensapgādes sistēmas novērošanas un darbības prognozēšanas sistēmām. Bakalaura darbs ar projekta daļu ir izstrādāts latviešu valodā. Darba apjoms ir 65 lapas, un tas satur 11 tabulas, 23 grafiskos attēlus, 3 pielikumus un 130 literatūras avotus.
Keywords Ilgtspējība, ūdensapgādes sistēma, energoefektivitāte,
Keywords in English sustainability, water supply system, energy efficiency
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 15.06.2021 11:56:11