Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Sadzīves kanalizācijas ārējo tīklu hidrauliskā modelēšana"
Nosaukums angļu valodā "Hydraulic modelling of domestic sewer mains"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Sandis Dejus
Recenzents Jānis Rubulis
Anotācija Ginta Dakšas bakalaura darbā ar projekta daļu “Sadzīves kanalizācijas ārējo tīklu hidrauliskā modelēšana” tiek pētīta notekūdeņu savākšanas sistēmu hidrauliskās modelēšanas prakse un izmantošanas iespējas ārējo tīklu projektēšanā un esošu kanalizācijas sistēmu analīzē. Darba ietvaros raksturoti kanalizācijas sistēmu klasifikācijas veidi un savstarpēji salīdzinātas centralizētās un decentralizētās kanalizācijas sistēmas. Tiek apskatīta centralizēto sadzīves kanalizācijas sistēmu attīstības vēsture un nākotnes tendences, uzsvaru liekot uz situāciju Latvijā. Detalizēti iztirzāts pašteces kanalizācijas sistēmu projektēšanas process – ārējo tīklu trasēšana, notekūdeņu daudzuma noteikšana un hidrauliskie aprēķini, ņemot vērā spēkā esošo tiesību aktu prasības. Savstarpēji salīdzinātas Latvijas un Vācijas nozares standartu rekomendācijas attiecībā uz notekūdeņu daudzumu aplēsēm. Aprakstīts ārējo kanalizācijas tīklu hidrauliskā modeļa izstrādes process. Raksturoti modeļu veidi un tālākās izmantošanas iespējas notekūdeņu savākšanas sistēmu diagnostikai un infrastruktūras darbības uzlabojumu izstrādei. Projekta daļā izstrādāts sadzīves kanalizācijas ārējo tīklu projekts. Savstarpēji salīdzināti manuālu aprēķinu un ar hidraulisko modelēšanu iegūtie rezultāti, kā arī analizēti dažādi noteces un tīklu konfigurācijas scenāriji. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā un sastāv no 82 lappusēm, t.sk. 22 attēliem, 15 tabulām, 13 formulām, 4 rasējumiem un 4 pielikumiem. Darba izveidei izmantots 81 literatūras avots.
Atslēgas vārdi ārējie tīkli, hidrauliskā modelēšana, sadzīves kanalizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā domestic sewage, hydraulic modelling, sewer mains
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2021 11:52:19