Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Sadzīves kanalizācijas ārējo tīklu hidrauliskā modelēšana"
Title in English "Hydraulic modelling of domestic sewer mains"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor Sandis Dejus
Reviewer Jānis Rubulis
Abstract Ginta Dakšas bakalaura darbā ar projekta daļu “Sadzīves kanalizācijas ārējo tīklu hidrauliskā modelēšana” tiek pētīta notekūdeņu savākšanas sistēmu hidrauliskās modelēšanas prakse un izmantošanas iespējas ārējo tīklu projektēšanā un esošu kanalizācijas sistēmu analīzē. Darba ietvaros raksturoti kanalizācijas sistēmu klasifikācijas veidi un savstarpēji salīdzinātas centralizētās un decentralizētās kanalizācijas sistēmas. Tiek apskatīta centralizēto sadzīves kanalizācijas sistēmu attīstības vēsture un nākotnes tendences, uzsvaru liekot uz situāciju Latvijā. Detalizēti iztirzāts pašteces kanalizācijas sistēmu projektēšanas process – ārējo tīklu trasēšana, notekūdeņu daudzuma noteikšana un hidrauliskie aprēķini, ņemot vērā spēkā esošo tiesību aktu prasības. Savstarpēji salīdzinātas Latvijas un Vācijas nozares standartu rekomendācijas attiecībā uz notekūdeņu daudzumu aplēsēm. Aprakstīts ārējo kanalizācijas tīklu hidrauliskā modeļa izstrādes process. Raksturoti modeļu veidi un tālākās izmantošanas iespējas notekūdeņu savākšanas sistēmu diagnostikai un infrastruktūras darbības uzlabojumu izstrādei. Projekta daļā izstrādāts sadzīves kanalizācijas ārējo tīklu projekts. Savstarpēji salīdzināti manuālu aprēķinu un ar hidraulisko modelēšanu iegūtie rezultāti, kā arī analizēti dažādi noteces un tīklu konfigurācijas scenāriji. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā un sastāv no 82 lappusēm, t.sk. 22 attēliem, 15 tabulām, 13 formulām, 4 rasējumiem un 4 pielikumiem. Darba izveidei izmantots 81 literatūras avots.
Keywords ārējie tīkli, hidrauliskā modelēšana, sadzīves kanalizācija
Keywords in English domestic sewage, hydraulic modelling, sewer mains
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 15.06.2021 11:52:19