Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Dzelzceļa transports
Nosaukums Šaursliežu dzelzceļa līnijas projektēšana un iekļaušana Alūksnes novada pilsētvidē
Nosaukums angļu valodā Design and inclusion of the narrow-gauge train line in the city environment of Alūksne region
Struktūrvienība 25500 Transporta institūts
Darba vadītājs Arnis Skrastiņš
Recenzents Dr.sc.ing., docents, Jānis Eiduks
Anotācija Diplomdarba mērķis ir projektēt šaursliežu dzelzceļa līniju un iekļaut to Alūksnes novada pilsētvidē. Darba ietvaros tiek pētīts trases plāns un vēsturiskā atrašanās vieta, garenprofils, projektējamā virsma, rasēti tipveida šķērsprofili un aprakstītas pārbrauktuves izbūves iespējas. Veikts šaursliežu ceļa galveno jēdzienu apraksts, izklāstīti plāna un garenprofila projektēšanas principi. Aprakstīta šaursliežu ceļa līnijas projektēšana un izbūve. Balstoties uz darba uzdevumā izsniegto topogrāfiju, ir izstrādāts sliežu ceļa trases projekts un aprēķināti galvenie trases parametri. Galvenie aprēķini tiek veikti balstoties uz Latvijas valsts standartiem, kuri nosaka minimālās prasības, kas nodrošina sliežu ceļa kalpotspēju atbilstošajām prasībām Latvijas apstākļos. Trasi veido vienpadsmit līknes, kuru liekuma rādiusi ir robežās no 200 m līdz 1000 m. Projektējot plāna elementus tiek paredzētas pārejas līknes. Visā trases garumā paredzētais projekta ātrums ir 10 km/h. Sliežu ceļa trase projektēta pa aptuveno vēsturisko novietojumu plānā, pievienojoties esošajai “Alūksne - Gulbene” šaursliežu infrastruktūrai. Trases garenprofils izveidots maksimāli piekļaujoties esošajam reljefam, tādejādi veidojot aptverošu projekta līniju. Darbā analizēti ekonomiskie rādītāji dzelzceļa garenprofila projektēšanai un dzelzceļa trasēšanai. Izskatīti dažādi garenprofila atrašanas varianti, lai atrastu tautsaimnieciski izdevīgu, tehniski iespējamu un projektēšanas standartiem atbilstošu trases novietojumu apvidū. Diplomdarba izstrādes laikā tika izmantoti 16 mācību literatūras avoti, publikācijas, internets, Ministru kabineta noteikumi. Darbs satur 58 lapas, 13 tabulas, 20 attēlus. Izpildīti 4 rasējumi: rasējuma lapā Nr.1 “Šķērsgriezumi”, Nr.2 “Ass līnijas novietojums plānā”, Nr.3 “Garenprofils”, Nr.4 “Dzelzceļa sliežu ceļu koordinātu un plāna elementu saraksts”.
Atslēgas vārdi šaursliežu dzelzceļš, projektēšana, Alūksne, dzelzceļa izbūve,
Atslēgas vārdi angļu valodā narrow-gauge railway, design, Aluksne, railway construction
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2021 16:25:13