Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Railway Transport
Title in original language Šaursliežu dzelzceļa līnijas projektēšana un iekļaušana Alūksnes novada pilsētvidē
Title in English Design and inclusion of the narrow-gauge train line in the city environment of Alūksne region
Department
Scientific advisor Arnis Skrastiņš
Reviewer Dr.sc.ing., docents, Jānis Eiduks
Abstract Diplomdarba mērķis ir projektēt šaursliežu dzelzceļa līniju un iekļaut to Alūksnes novada pilsētvidē. Darba ietvaros tiek pētīts trases plāns un vēsturiskā atrašanās vieta, garenprofils, projektējamā virsma, rasēti tipveida šķērsprofili un aprakstītas pārbrauktuves izbūves iespējas. Veikts šaursliežu ceļa galveno jēdzienu apraksts, izklāstīti plāna un garenprofila projektēšanas principi. Aprakstīta šaursliežu ceļa līnijas projektēšana un izbūve. Balstoties uz darba uzdevumā izsniegto topogrāfiju, ir izstrādāts sliežu ceļa trases projekts un aprēķināti galvenie trases parametri. Galvenie aprēķini tiek veikti balstoties uz Latvijas valsts standartiem, kuri nosaka minimālās prasības, kas nodrošina sliežu ceļa kalpotspēju atbilstošajām prasībām Latvijas apstākļos. Trasi veido vienpadsmit līknes, kuru liekuma rādiusi ir robežās no 200 m līdz 1000 m. Projektējot plāna elementus tiek paredzētas pārejas līknes. Visā trases garumā paredzētais projekta ātrums ir 10 km/h. Sliežu ceļa trase projektēta pa aptuveno vēsturisko novietojumu plānā, pievienojoties esošajai “Alūksne - Gulbene” šaursliežu infrastruktūrai. Trases garenprofils izveidots maksimāli piekļaujoties esošajam reljefam, tādejādi veidojot aptverošu projekta līniju. Darbā analizēti ekonomiskie rādītāji dzelzceļa garenprofila projektēšanai un dzelzceļa trasēšanai. Izskatīti dažādi garenprofila atrašanas varianti, lai atrastu tautsaimnieciski izdevīgu, tehniski iespējamu un projektēšanas standartiem atbilstošu trases novietojumu apvidū. Diplomdarba izstrādes laikā tika izmantoti 16 mācību literatūras avoti, publikācijas, internets, Ministru kabineta noteikumi. Darbs satur 58 lapas, 13 tabulas, 20 attēlus. Izpildīti 4 rasējumi: rasējuma lapā Nr.1 “Šķērsgriezumi”, Nr.2 “Ass līnijas novietojums plānā”, Nr.3 “Garenprofils”, Nr.4 “Dzelzceļa sliežu ceļu koordinātu un plāna elementu saraksts”.
Keywords šaursliežu dzelzceļš, projektēšana, Alūksne, dzelzceļa izbūve,
Keywords in English narrow-gauge railway, design, Aluksne, railway construction
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 14.06.2021 16:25:13