Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums Ilgtspējīgs transports Eiropā un Latvijā līdz 2050. gadam
Nosaukums angļu valodā Sustainable Transport in Europe and Latvia by 2050.
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs Laila Zemīte
Recenzents Inga Zicmane
Anotācija ILGTSPĒJĪGA ATTĪSTĪBA, ALTERNATĪVĀS DEGVIELAS, SEG EMISIJAS, ELEKTRISKAIS TRANSPORTS, TRANSPORTS LATVIJĀ Bakalaura darbā autore aplūkoja ilgtspējīgas attīstības principus un mērķus, kā arī salīdzināja alternatīvo degvielu veidus, izvēloties ilgtspējīgai attīstībai atbilstošāko transportu Eiropā un Latvijā līdz 2050. gadam. Autore aplūkoja Latvijas autoparku, lai noskaidrotu tā attīstības tendences, un aprakstīja izaicinājumus ilgtspējīga transporta masveida ieviešanai. Darbā sniegts alternatīvo degvielu veidu salīdzinājums pēc degvielas ražošanas un izmantošanas laikā patērētās enerģijas un radīto siltumnīcefektu gāzu emisijām. Pamatojoties uz veikto analīzi, tika izvēlēts ilgtspējīgas attīstības principiem atbilstošākais transports. Sniegti secinājumi par Latvijas esošo autoparku un izstrādāti priekšlikumi izpētes turpināšanai. Darbs satur 47 lappuses, 8 attēlus, 16 tabulas. Darbā izmantoti 49 nosaukumu informācijas avoti.
Atslēgas vārdi ILGTSPĒJĪGA ATTĪSTĪBA, ALTERNATĪVĀS DEGVIELAS, SEG EMISIJAS, ELEKTRISKAIS TRANSPORTS, TRANSPORTS LATVIJĀ
Atslēgas vārdi angļu valodā SUSTAINABLE DEVELOPMENT, ALTERNATIVE FUELS, GHG EMISSIONS, ELECTRIC TRANSPORT, TRANSPORT IN LATVIA
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2021 15:03:00