Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Electrical and Power Engineering
Title in original language Ilgtspējīgs transports Eiropā un Latvijā līdz 2050. gadam
Title in English Sustainable Transport in Europe and Latvia by 2050.
Department Institute of Power Engineering
Scientific advisor Laila Zemīte
Reviewer Inga Zicmane
Abstract ILGTSPĒJĪGA ATTĪSTĪBA, ALTERNATĪVĀS DEGVIELAS, SEG EMISIJAS, ELEKTRISKAIS TRANSPORTS, TRANSPORTS LATVIJĀ Bakalaura darbā autore aplūkoja ilgtspējīgas attīstības principus un mērķus, kā arī salīdzināja alternatīvo degvielu veidus, izvēloties ilgtspējīgai attīstībai atbilstošāko transportu Eiropā un Latvijā līdz 2050. gadam. Autore aplūkoja Latvijas autoparku, lai noskaidrotu tā attīstības tendences, un aprakstīja izaicinājumus ilgtspējīga transporta masveida ieviešanai. Darbā sniegts alternatīvo degvielu veidu salīdzinājums pēc degvielas ražošanas un izmantošanas laikā patērētās enerģijas un radīto siltumnīcefektu gāzu emisijām. Pamatojoties uz veikto analīzi, tika izvēlēts ilgtspējīgas attīstības principiem atbilstošākais transports. Sniegti secinājumi par Latvijas esošo autoparku un izstrādāti priekšlikumi izpētes turpināšanai. Darbs satur 47 lappuses, 8 attēlus, 16 tabulas. Darbā izmantoti 49 nosaukumu informācijas avoti.
Keywords ILGTSPĒJĪGA ATTĪSTĪBA, ALTERNATĪVĀS DEGVIELAS, SEG EMISIJAS, ELEKTRISKAIS TRANSPORTS, TRANSPORTS LATVIJĀ
Keywords in English SUSTAINABLE DEVELOPMENT, ALTERNATIVE FUELS, GHG EMISSIONS, ELECTRIC TRANSPORT, TRANSPORT IN LATVIA
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 14.06.2021 15:03:00