Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Ekonomikas nozarē lietoto terminu dažādība
Nosaukums angļu valodā Diversity of terms used in studies of economics
Struktūrvienība 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts
Darba vadītājs Antra Roskoša
Recenzents Tatjana Smirnova, Dr.philol., asoc. profesore
Anotācija Bakalaura darba "Ekonomikas pētījumos lietoto terminu daudzveidība" autors ir Igors Silovs. Bakalaura darba autors raksta par terminu daudzveidību ekonomikas studijās un sniedz informāciju par terminoloģijas teoriju un tulkošanas metodēm. Pētījuma mērķis ir apzināt angļu valodā rakstītiem ekonomikas tekstiem raksturīgās valodas īpatnības, lai izceltu aspektus, kuriem tulkošanas procesā jāpievērš īpaša uzmanība. Pētījuma galvenais secinājums - ekonomisko tekstu tulkošanas īpatnība slēpjas ne tikai svešvalodas zināšanu pieejamībā, bet arī tulkotāja zināšanu esamībā ekonomikas jomā. Bakalaura darbs sastāv no šādām daļām: ievada, teorētiskās daļas, praktiskās daļas, secinājumiem, literatūras saraksta un diviem pielikumiem: terminu glosārija (200 terminu) un oriģinālteksta. Bibliogrāfijā iekļautas 68 grāmatas, raksti, vārdnīcas un tiešsaistes avoti. Bakalaura darba apjoms ir 108 lappuses (bez pielikumiem).
Atslēgas vārdi Ekonomika, daudzveidība, tulkošana, COVID-19, glosārijs
Atslēgas vārdi angļu valodā Economic, Diversity, Translation, COVID-19, Glossary
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2021 14:21:36