Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Ekonomikas nozarē lietoto terminu dažādība
Title in English Diversity of terms used in studies of economics
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Antra Roskoša
Reviewer Tatjana Smirnova, Dr.philol., asoc. profesore
Abstract Bakalaura darba "Ekonomikas pētījumos lietoto terminu daudzveidība" autors ir Igors Silovs. Bakalaura darba autors raksta par terminu daudzveidību ekonomikas studijās un sniedz informāciju par terminoloģijas teoriju un tulkošanas metodēm. Pētījuma mērķis ir apzināt angļu valodā rakstītiem ekonomikas tekstiem raksturīgās valodas īpatnības, lai izceltu aspektus, kuriem tulkošanas procesā jāpievērš īpaša uzmanība. Pētījuma galvenais secinājums - ekonomisko tekstu tulkošanas īpatnība slēpjas ne tikai svešvalodas zināšanu pieejamībā, bet arī tulkotāja zināšanu esamībā ekonomikas jomā. Bakalaura darbs sastāv no šādām daļām: ievada, teorētiskās daļas, praktiskās daļas, secinājumiem, literatūras saraksta un diviem pielikumiem: terminu glosārija (200 terminu) un oriģinālteksta. Bibliogrāfijā iekļautas 68 grāmatas, raksti, vārdnīcas un tiešsaistes avoti. Bakalaura darba apjoms ir 108 lappuses (bez pielikumiem).
Keywords Ekonomika, daudzveidība, tulkošana, COVID-19, glosārijs
Keywords in English Economic, Diversity, Translation, COVID-19, Glossary
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 14.06.2021 14:21:36