Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektrotehnoloģiju datorvadība
Nosaukums "Objekta kustības dinamikas parametru noteikšanas un arhivēšanas metožu izstrāde liela diapazona kustības stimulatoros"
Nosaukums angļu valodā "Developing of a object motion parameters data sensing and saving methods for a large range motion simulators"
Struktūrvienība 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts
Darba vadītājs Leonīds Ribickis
Recenzents Oskars Krievs
Anotācija Šajā darbā tiek apskatīti bakalaura darba ietvaros izstrādātās kustību parametru nolasīšanas un saglabāšanas sistēmas pilnveidojumi, ka arī iespējamie izmantošanas scenāriji. Ir aplūkots arī blakus programmatūrā izstrādātais datu izmantošanas process izmantojot digitālo robotizēta simulatora dvīni. Darbs sastāv no ievada, iepriekš izveidotas sistēmas veiktspējas analīzes, šī darba ietvaros veikto izmaiņu aplūkošanas; tiks aplūkota arī izveidotās sistēmas izmantošana Unity3d izveidotā programmā, izmantošana kopā ar MOBILE bibliotēku, ka arī darbam ir 10 pielikumi. Ievadā ir aprakstīts maģistra darba ietvaros paveiktais darbs. Sistēmas veiktspējas analīzes nodaļā ir aplūkota iepriekš izveidotās sistēmas veiktspēja, lai saprastu, kādi uzlabojumi ir jāveic. Tad nākamajā nodaļā ir aprakstītas sistēmai veiktās izmaiņas. Trešajā nodaļā ir aplūkota Unity3D programmēšana vide, ka arī pilnveidotās sistēmas izmantošana kopā ar Unity3D. Ceturtajā nodaļā ir noteikts mēriekārtas jaudas patēriņš atsevišķos darbības režīmos. Piektajā nodaļā ir aplūkotas mēriekārtas iespējas barošanai no akumulatora. Sestajā nodaļā ir izveidota instrukcija korektai datu savākšanai izmantojot uzlaboto objekta kustību dinamikas parametru nolasīšanas sistēmu. Septītajā nodaļā ir aprakstīta sistēmās izmantošana kopā ar Unity3D programmēšanas vidi, ir aprakstītas izveidotās programmas un parādīti izveidoto programmu algoritmi.
Atslēgas vārdi manipulātori, kustību simulātori, lietu internets, diģitālais dvīnis
Atslēgas vārdi angļu valodā manipulators, motion simulator, classic washout filter, Internet of Things, mobile applications, accelerometers, motion measurements, electromechanical sensors, Node-RED, Digital twin.
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2021 13:36:44