Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Leksiskā nozīme: konotācija un denotācija
Nosaukums angļu valodā Lexical Meaning: Connotation and Denotation
Struktūrvienība 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts
Darba vadītājs Antra Roskoša
Recenzents Zane Seņko, Mag.philol., lektore
Anotācija Bakalaura darba autore ir Rīgas Tehniskās universitātes bakalaura profesionālo studiju programmas Tehniskā tulkošana 4. kursa studente Agnese Ozola. Bakalaura darba tēma ir “Leksiskā nozīme: konotācija un denotācija”. Darbā ir aprakstītas un analizētas dažādas nozīmes- konotācija un denotācija, kas ir svarīgi aspekti gan valodas izpratnes, gan tulkošanas procesā. Šajā darbā galvenā uzmanība tiek vērsta uz konotācijas un denotācijas atšķirībām, ar tām saistītajiem semantikas aspektiem un to nozīmi tulkošanas procesā. Šī Bakalaura Darba Teorētiskā daļa sastāv no divām galvenajām sadaļām, no kurām pirmajā tiek definēta un aprakstīta leksiskā nozīme, denotācija un ar to saistītais jēdziens polisēmija. Otrajā sadaļā ir aprakstīta un definēta konotācija, tās veidi, un, kā tā tiek izmantota dažādos valodas reģistros, kā arī tiek analizētas tulkošanas problēmas, kuras rada dažādi ar denotāciju un konotāciju saistīti aspekti. Šis Bakalaura darbs sastāv no Ievada, Teorētiskās daļas, Praktiskās daļas, kurā no angļu valodas uz latviešu valodu tiek tulkots avota teksts, Secinājumiem, Izmantotās literatūras saraksta un Pielikumiem, kuros ietilps Terminu vārdnīca un Saīsinājumu vārdnīca, kā arī Praktiskajā daļā izmantotais avota teksts- fragments no grāmatas “Ievads pakešu mikroviļņu sistēmās un tehnoloģijās” (Introduction to Packet Microwave Systems and Technologies), kuras autors ir Paolo Volpato. Darbā izmantotās literatūras sarakstā ietilpst 17 grāmatas un zinātniskie raksti, 22 tiešsaistes resursi un vārdnīcas. Bakalaura darba apjoms ir 90 lapaspuses, neieskaitot Pielikumus.
Atslēgas vārdi leksiskā nozīme, konotācija, denotācija, tulkošana
Atslēgas vārdi angļu valodā lexical meaning, connotation, denotation, translation
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2021 12:32:10