Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Leksiskā nozīme: konotācija un denotācija
Title in English Lexical Meaning: Connotation and Denotation
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Antra Roskoša
Reviewer Zane Seņko, Mag.philol., lektore
Abstract Bakalaura darba autore ir Rīgas Tehniskās universitātes bakalaura profesionālo studiju programmas Tehniskā tulkošana 4. kursa studente Agnese Ozola. Bakalaura darba tēma ir “Leksiskā nozīme: konotācija un denotācija”. Darbā ir aprakstītas un analizētas dažādas nozīmes- konotācija un denotācija, kas ir svarīgi aspekti gan valodas izpratnes, gan tulkošanas procesā. Šajā darbā galvenā uzmanība tiek vērsta uz konotācijas un denotācijas atšķirībām, ar tām saistītajiem semantikas aspektiem un to nozīmi tulkošanas procesā. Šī Bakalaura Darba Teorētiskā daļa sastāv no divām galvenajām sadaļām, no kurām pirmajā tiek definēta un aprakstīta leksiskā nozīme, denotācija un ar to saistītais jēdziens polisēmija. Otrajā sadaļā ir aprakstīta un definēta konotācija, tās veidi, un, kā tā tiek izmantota dažādos valodas reģistros, kā arī tiek analizētas tulkošanas problēmas, kuras rada dažādi ar denotāciju un konotāciju saistīti aspekti. Šis Bakalaura darbs sastāv no Ievada, Teorētiskās daļas, Praktiskās daļas, kurā no angļu valodas uz latviešu valodu tiek tulkots avota teksts, Secinājumiem, Izmantotās literatūras saraksta un Pielikumiem, kuros ietilps Terminu vārdnīca un Saīsinājumu vārdnīca, kā arī Praktiskajā daļā izmantotais avota teksts- fragments no grāmatas “Ievads pakešu mikroviļņu sistēmās un tehnoloģijās” (Introduction to Packet Microwave Systems and Technologies), kuras autors ir Paolo Volpato. Darbā izmantotās literatūras sarakstā ietilpst 17 grāmatas un zinātniskie raksti, 22 tiešsaistes resursi un vārdnīcas. Bakalaura darba apjoms ir 90 lapaspuses, neieskaitot Pielikumus.
Keywords leksiskā nozīme, konotācija, denotācija, tulkošana
Keywords in English lexical meaning, connotation, denotation, translation
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 14.06.2021 12:32:10