Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Mašīntulkošanas priekšrocības un trūkumi
Nosaukums angļu valodā Advantages and Disadvantages of Machine Translation
Struktūrvienība 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts
Darba vadītājs Alīna Vagele-Kricina
Recenzents Oksana Ivanova, Mag.philol., lektore
Anotācija Bakalaura darbu ar nosaukumu “Mašīntulkošanas priekšrocības un trūkumi” uzrakstīja Lietišķās valodniecības institūta profesionālo studiju programmas “Tehniskā tulkošana” 4. kursa studente Ilona Striguna. Darbā sniegta padziļināta mašīntulkošanas un cilvēku tulkošanas salīdzinošā analīze, lai pārbaudītu visas mašīntulkošanas iezīmes un komentētu tās priekšrocības un trūkumus, atsaucoties uz ievērojamiem valodas ekspertiem. Darba teorētiskajā daļā autore analizē kļūdas, kas radušās mašīntulkošanā, klasificē tās 6 dažādās kategorijās un katram cilvēkam sniedz alternatīvu - cilvēka veidotu tulkojumu. Bakalaura darba autore praktiskai daļai izvēlējusies Džeimsa Braidla grāmatu ar nosaukumu “Jaunais tumšais laikmets: tehnoloģija un nākotnes beigas”, kas sastāv no 60 lappusēm tulkojuma no angļu valodas krievu valodā. Grāmata izgaismo tehnoloģiju robežas: kā tā palīdz mums izprast pasauli, un, vēl svarīgāk, tiek pētīts, kā mūsdienu sabiedrība kļūst arvien vairāk atkarīga no mākslīgā intelekta. Grāmata ir rakstīta no profesionālā viedokļa, pateicoties tam, ka Džeimss Braidls ir rakstnieks, kurš specializējas IT tehnoloģiju un mākslīgā intelekta radošo pielietojumu specialitātē. Bakalaura darbs satur ievadu, teorētisko daļu, praktisko daļu, nobeigumu un bibliogrāfiju. Ir divi pielikumi: terminu glosārijs un avota teksts. Bibliogrāfiju veido 5 grāmatas un 7 raksti. Bakalaura darba kopējais apjoms ir 94 lappuses, neskaitot pielikumus.
Atslēgas vārdi Mašīntulkošana, uz kontekstu balstīta tulkošana, MT rīki, cilvēku tulkošana, tulkošana ar datora palidzību.
Atslēgas vārdi angļu valodā Machine translation, context-based translation, MT tools, human translation, computer assisted translation.
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2021 17:19:22