Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Mašīntulkošanas priekšrocības un trūkumi
Title in English Advantages and Disadvantages of Machine Translation
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Alīna Vagele-Kricina
Reviewer Oksana Ivanova, Mag.philol., lektore
Abstract Bakalaura darbu ar nosaukumu “Mašīntulkošanas priekšrocības un trūkumi” uzrakstīja Lietišķās valodniecības institūta profesionālo studiju programmas “Tehniskā tulkošana” 4. kursa studente Ilona Striguna. Darbā sniegta padziļināta mašīntulkošanas un cilvēku tulkošanas salīdzinošā analīze, lai pārbaudītu visas mašīntulkošanas iezīmes un komentētu tās priekšrocības un trūkumus, atsaucoties uz ievērojamiem valodas ekspertiem. Darba teorētiskajā daļā autore analizē kļūdas, kas radušās mašīntulkošanā, klasificē tās 6 dažādās kategorijās un katram cilvēkam sniedz alternatīvu - cilvēka veidotu tulkojumu. Bakalaura darba autore praktiskai daļai izvēlējusies Džeimsa Braidla grāmatu ar nosaukumu “Jaunais tumšais laikmets: tehnoloģija un nākotnes beigas”, kas sastāv no 60 lappusēm tulkojuma no angļu valodas krievu valodā. Grāmata izgaismo tehnoloģiju robežas: kā tā palīdz mums izprast pasauli, un, vēl svarīgāk, tiek pētīts, kā mūsdienu sabiedrība kļūst arvien vairāk atkarīga no mākslīgā intelekta. Grāmata ir rakstīta no profesionālā viedokļa, pateicoties tam, ka Džeimss Braidls ir rakstnieks, kurš specializējas IT tehnoloģiju un mākslīgā intelekta radošo pielietojumu specialitātē. Bakalaura darbs satur ievadu, teorētisko daļu, praktisko daļu, nobeigumu un bibliogrāfiju. Ir divi pielikumi: terminu glosārijs un avota teksts. Bibliogrāfiju veido 5 grāmatas un 7 raksti. Bakalaura darba kopējais apjoms ir 94 lappuses, neskaitot pielikumus.
Keywords Mašīntulkošana, uz kontekstu balstīta tulkošana, MT rīki, cilvēku tulkošana, tulkošana ar datora palidzību.
Keywords in English Machine translation, context-based translation, MT tools, human translation, computer assisted translation.
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 13.06.2021 17:19:22