Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi tehnisko tekstu tulkošanā
Nosaukums angļu valodā Stylistic devices in technical text translation
Struktūrvienība 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts
Darba vadītājs Alīna Vagele-Kricina
Recenzents Marina Platonova, Dr.philol., Mag.oec., profesore
Anotācija Bakalaura darbu "Stilistiskie paņēmieni populārzinātniskā grāmatā" izstrādājusi Rīgas Tehniskās universitātes Lietišķās valodniecības institūta 4. kursa studente Anna Daza-Kastilo. Darbā analizēta populārzinātniskā grāmata "Mākslīgā intelekta pārstartēšana: mākslīgā intelekta radīšana, kam varam uzticēties" tulkošanas stilistisko pieeju kontekstā. Bakalaura darbā autore aplūkojusi iemeslus, kas veido stilistiskās pieejas tik nozīmīgas; aprakstījusi dažādu stilistisko pieeju tipus, kas atrodami populārzinātniskajā grāmatā un izsmeļoši analizējusi tos tulkošanas kontekstā. Lai to sasniegtu, bakalaura darba autore rūpīgi izpētījusi sākotnējā teksta stila pazīmes, apspriedusi potenciālās problēmas un piedāvājusi atsevišķus adekvātus tulkojuma variantus. Bakalaura darbu veido Ievads, Teorētiskā daļa, Praktiskā daļa, kas ietver 60 lappuses tulkojuma, Terminu vārdnīca, no konteksta atkarīgu vienumu vārdnīca, Noslēguma un bibliogrāfijas. Bibliogrāfiju veido esejas, grāmatas, publikācijas, vārdnīcas utt.
Atslēgas vārdi Stilistiskās ierīces, leksikas līdzekļi, stilistiskā adaptācija, konteksta balstīta tulkošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Stylistic devices, Lexical means, stylistic adaptation, context-based translation
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2021 21:41:57