Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Tulkošana un stils: arhitektūras nozares tehnisko tekstu tulkošana
Nosaukums angļu valodā Translation and Style: Technical Text Translation in the Field of Architecture
Struktūrvienība 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts
Darba vadītājs Larisa Iļinska
Recenzents Oksana Ivanova, Mag.philol., lektore
Anotācija Bakalaura darba autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Lietišķās valodniecības institūta 4. kursa studente Marija Ukrainceva. Bakalaura darba tēma ir: "Tulkošana un stils: stilistiskās pieejas teksta tulkošanai arhitektūras jomā". Pētījums ir balstīts uz Džona Šenona Hendriksa grāmatas "Angļu gotikas arhitektūras krāšņums" tulkojumu no angļu valodas uz krievu valodu. Bakalaura darbs sastāv no divām daļām: teorētiskās un praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā autore pēta stilistiku un stila lomu tehniskajā tulkošanā. Darba autore, pamatojoties uz literatūras pētījumiem un izvēlētā avota teksta tulkošanu, mēģina identificēt tulkošanas metodes, kas izmantotas stilistisko izteksmes līdzekļu atveidei, lai saglabātu to radīto noskaņu mērķa valodas tekstā. Turklāt darbā ir pētītas tādas stilistiskās figūras kā metafora, personifikācija, epitets un salīdzinājumi. Bakalaura darba teorētiskajā daļā sastāv no 30 lapām; praktiskā daļa sastāv no 60 lapām. Turklāt darbā ir iekļauti divi pielikumi: terminu glosārijs (200 termini) un avotteksts.
Atslēgas vārdi stilistika, stilistiskas izteksmes līdzekļi, arhitektūras nozare, stils tehniskajā tulkošanā
Atslēgas vārdi angļu valodā stylistics, stylistic devices, field of architecture, stylistics in technical translation
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2021 21:01:23