Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektrotehnoloģiju datorvadība
Nosaukums Likumsakarību meklēšana un novertēšana starp gaisa piesārņojumu un sabiedrības veselību Ulanbatorā.
Nosaukums angļu valodā Estimating the relationship between air pollution and public health in Ulaanbaatar.
Struktūrvienība 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts
Darba vadītājs Antons Patļins
Recenzents Nadežda Kuņicina
Anotācija Pasaules pilsētu labiekārtošana, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas, ieviešot kuras pilsētu infrastruktūras pārvaldība tiek organizēta pēc vienotiem principiem. Šādas infrastruktūras vadības sistēmas ļauj ievest, tā saucamo gudro pilsētu infrastruktūras vadības metodiku praksē. Tā piemēram, sabiedrības veselības aprūpe, gaisa piesārņojums, transporta vadība, infrastruktūras pārvalde utt. ir jautājumi, kas jārisina gudrām pilsētām. Šajā pētījumā tiek piedāvāts izmantot viedo infrastruktūru gaisa kvalitātes monitoringa stacijām, lai precīzāk mērītu piesārņojuma datus. Vissvarīgākais ir tas, ka autors veica eksperimentu, kura ietvaros apkopoja datus par gaisa piesārņojumu Ulanbatorā ar paša izstrādāto aprīkojumu, lai samazinātu monitoringa staciju uzturēšanas izmaksās un, izmantojot statistikas metodes, lai novērtētu gaisa piesārņojuma un sabiedrības veselības parametr korelāciju. Šī darba novitāte ir saistīta ar jaunas pieejas izstrādi gaisa kvalitātes monitoringa zonas paplašināšanai, iekļaujot gan esošās gaisa kvalitātes uzraudzības sistēmas, gan izstrādājot tehniskos risinājumus, lai respektīvi samazināt izmaksas, izmantojot IoT. Pašreizējais Ulanbatoras gaisa kvalitātes uzraudzības sistēmas stāvoklis nevar noteikt Ger apgabalus. Tomēr ziemas laikā viens no ievērojamākajiem gaisa piesārņojuma avotiem Ulanbatorā ir Geras apgabali, neskatoties uz to, ka visi iedzīvotāji izmanto uzlabotas ogles, gaisa piesārņojums no ogļu dedzināšanas apkures nolūkam ir ļoti ievērojams. Rezultātā autori uzskata, ka šī jaunā pieeja palīdzēs uzraudzīt gaisa kvalitāti lielākā ģeogrāfiskajā apgabalā. Turklāt, lai novērtētu korelāciju starp gaisa kvalitāti un sabiedrības veselību, pētījumā tika izmantotas statistikas metodes. Šobrīd tas ir visnotaļ svarīgi, jo lielākā daļa Ulanbatoras pilsoņu nezina, kā gaisa kvalitāte ietekmē cilvēku veselību. Darbs ir uzrakstīts uz 56 lappusēm, satur 3 tabulās un 19 attēlu s, literatūras sarakstā ir 31 avots.
Atslēgas vārdi IoT, Lora, viedā pilsēta, sabiedrības veselība, gaisa piesārņojums
Atslēgas vārdi angļu valodā IoT, Lora, smart city, public health, air pollution
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2021 18:26:16