Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Computerised Control of Electrical Technologies
Title in original language Likumsakarību meklēšana un novertēšana starp gaisa piesārņojumu un sabiedrības veselību Ulanbatorā.
Title in English Estimating the relationship between air pollution and public health in Ulaanbaatar.
Department Institute of Industrial Electronics and Electrical Engineering
Scientific advisor Antons Patļins
Reviewer Nadežda Kuņicina
Abstract Pasaules pilsētu labiekārtošana, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas, ieviešot kuras pilsētu infrastruktūras pārvaldība tiek organizēta pēc vienotiem principiem. Šādas infrastruktūras vadības sistēmas ļauj ievest, tā saucamo gudro pilsētu infrastruktūras vadības metodiku praksē. Tā piemēram, sabiedrības veselības aprūpe, gaisa piesārņojums, transporta vadība, infrastruktūras pārvalde utt. ir jautājumi, kas jārisina gudrām pilsētām. Šajā pētījumā tiek piedāvāts izmantot viedo infrastruktūru gaisa kvalitātes monitoringa stacijām, lai precīzāk mērītu piesārņojuma datus. Vissvarīgākais ir tas, ka autors veica eksperimentu, kura ietvaros apkopoja datus par gaisa piesārņojumu Ulanbatorā ar paša izstrādāto aprīkojumu, lai samazinātu monitoringa staciju uzturēšanas izmaksās un, izmantojot statistikas metodes, lai novērtētu gaisa piesārņojuma un sabiedrības veselības parametr korelāciju. Šī darba novitāte ir saistīta ar jaunas pieejas izstrādi gaisa kvalitātes monitoringa zonas paplašināšanai, iekļaujot gan esošās gaisa kvalitātes uzraudzības sistēmas, gan izstrādājot tehniskos risinājumus, lai respektīvi samazināt izmaksas, izmantojot IoT. Pašreizējais Ulanbatoras gaisa kvalitātes uzraudzības sistēmas stāvoklis nevar noteikt Ger apgabalus. Tomēr ziemas laikā viens no ievērojamākajiem gaisa piesārņojuma avotiem Ulanbatorā ir Geras apgabali, neskatoties uz to, ka visi iedzīvotāji izmanto uzlabotas ogles, gaisa piesārņojums no ogļu dedzināšanas apkures nolūkam ir ļoti ievērojams. Rezultātā autori uzskata, ka šī jaunā pieeja palīdzēs uzraudzīt gaisa kvalitāti lielākā ģeogrāfiskajā apgabalā. Turklāt, lai novērtētu korelāciju starp gaisa kvalitāti un sabiedrības veselību, pētījumā tika izmantotas statistikas metodes. Šobrīd tas ir visnotaļ svarīgi, jo lielākā daļa Ulanbatoras pilsoņu nezina, kā gaisa kvalitāte ietekmē cilvēku veselību. Darbs ir uzrakstīts uz 56 lappusēm, satur 3 tabulās un 19 attēlu s, literatūras sarakstā ir 31 avots.
Keywords IoT, Lora, viedā pilsēta, sabiedrības veselība, gaisa piesārņojums
Keywords in English IoT, Lora, smart city, public health, air pollution
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 11.06.2021 18:26:16