Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Starpkultūru aspekti tehniskajā tulkošanā
Nosaukums angļu valodā The Cross-Cultural Aspects of Technical Translation
Struktūrvienība 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts
Darba vadītājs Antra Roskoša
Recenzents Zane Seņko, Mag.philol., lektore
Anotācija Bakalaura darba “Starpkultūru aspekti tehniskajā tulkošanā” autore ir Amanda Paula Alde, profesionālās bakalaura studiju programmas Tehniskā tulkošana 4.kursa studente. Darbā tiek apspriesta kultūras nozīme tulkošanā, dažādu autoru piedāvātās starpkultūru aspektu klasifikācijas, ekvivalences un neekvivalences jēdziens, kā arī dažādas stratēģijas, metodes un procedūras, kuras pielietojamas vārdu, frāžu vai teikumu, kas saistīti ar kultūru atšķirībām, tulkošanas procesā. Darba teorētiskajā daļā darba autore teoriju pamato ar dažādiem piemēriem angļu un latviešu valodā. Bakalaura darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, analītiskās daļas, kas sastāv no 50 piemēru analīzes, praktiskās daļas – Tima Harforda grāmatas How to Make the World Add Up: Ten Rules for Thinking Differently About Numbers (2020) 3.,4. un 5. nodaļas tulkojuma, nobeiguma, bibliogrāfiskā saraksta un pielikumiem, kas sastāv no terminu vārdnīcas un avotteksta. Bakalaura darbs sastāv no 100 lapām, neieskaitot pielikumus. Darbā ir 22 atsauces uz grāmatām un rakstiem, un 16 atsauces uz interneta resursiem, ieskaitot vārdnīcas un datubāzes.
Atslēgas vārdi starpkultūru aspekti, kultūra, ekvivalence, ne-ekvivalence
Atslēgas vārdi angļu valodā cross-cultural aspects, culture, equivalence, non-equivalence
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2021 17:12:10