Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Starpkultūru aspekti tehniskajā tulkošanā
Title in English The Cross-Cultural Aspects of Technical Translation
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Antra Roskoša
Reviewer Zane Seņko, Mag.philol., lektore
Abstract Bakalaura darba “Starpkultūru aspekti tehniskajā tulkošanā” autore ir Amanda Paula Alde, profesionālās bakalaura studiju programmas Tehniskā tulkošana 4.kursa studente. Darbā tiek apspriesta kultūras nozīme tulkošanā, dažādu autoru piedāvātās starpkultūru aspektu klasifikācijas, ekvivalences un neekvivalences jēdziens, kā arī dažādas stratēģijas, metodes un procedūras, kuras pielietojamas vārdu, frāžu vai teikumu, kas saistīti ar kultūru atšķirībām, tulkošanas procesā. Darba teorētiskajā daļā darba autore teoriju pamato ar dažādiem piemēriem angļu un latviešu valodā. Bakalaura darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, analītiskās daļas, kas sastāv no 50 piemēru analīzes, praktiskās daļas – Tima Harforda grāmatas How to Make the World Add Up: Ten Rules for Thinking Differently About Numbers (2020) 3.,4. un 5. nodaļas tulkojuma, nobeiguma, bibliogrāfiskā saraksta un pielikumiem, kas sastāv no terminu vārdnīcas un avotteksta. Bakalaura darbs sastāv no 100 lapām, neieskaitot pielikumus. Darbā ir 22 atsauces uz grāmatām un rakstiem, un 16 atsauces uz interneta resursiem, ieskaitot vārdnīcas un datubāzes.
Keywords starpkultūru aspekti, kultūra, ekvivalence, ne-ekvivalence
Keywords in English cross-cultural aspects, culture, equivalence, non-equivalence
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 11.06.2021 17:12:10